Projektantske storitve

Svojim strankam nudimo različne projektantske storitve, tako v sklopu projektov kot tudi posamično. Izdelujemo:

 • celotno projektno dokumentacijo za primarno in sekundarno opremo v elektroenergetiki,
 • celotno projektno dokumentacijo procesnih sistemov vodenja in avtomatizacije v proizvodnih objektih elektroenergetskega sistema (elektrarnah),
 • projektno dokumentacijo v obsegu, ki ga želi naročnik.

Sistemi vodenja

 • izvedba sistemov vodenja (SCADA in krmilniki) za proizvodne objekte v elektroenergetiki (nuklearne/termo/hidro elektrarne)
 • avtomatizacija sistemov v elektroenergetiki (jezovi, pretočna polja, drenaže, zaščita cevovodov, preklopna avtomatika, rezervna napajanja ipd.)
 • izdelava elektronskih turbinskih regulatorjev za hidro elektrarne

Sekundarni sistemi v elektroenergetiki

Ekipa inženirjev, ki je odgovorna za sestavo celotnega sistema zaščite, vodenja in meritev, poskrbi za konfiguriranje in parametriranje opreme, kontrolo kakovosti, vsa testiranja, meritve in spuščanje opreme v pogon. Nudimo:

 • svetovanje in dobavo ustrezne primarne in sekundarne opreme vseh priznanih proizvajalcev (ABB, Siemens, GE …) za različne aplikacije na SN in VN nivoju,
 • konfiguriranje in parametriranje sistemov zaščite, vodenja, meritev (za generatorje, transformatorje in daljnovode/kablovode), TK in preklopne avtomatike, 
 • izdelavo SCADA sistemov vodenja za stikališča, 
 • izvedbo različnih meritev v elektroenergetiki (meritve tokovnih in napetostnih transformatorjev, obremenitve tokokrogov itd.), snemanje raznih prehodnih pojavov (vklopi naprav) ali rednih obratovalnih stanj,
 

 

 • izvedbo vseh preizkušanj (tovarniški preizkusi (FAT), preizkušanja na objektu (SAT), funkcionalni preizkusi in spuščanje v pogon),
 • izvedbo periodičnih letnih preizkusov delovanja zaščitnih naprav vseh tipov in napetostnih nivojev,
 • dobavo, montažo in zagon dizel-elektro agregatov različnih namembnosti in konfiguracij od nekaj 100 kVA do 3 MVA,
 • izdelav, študij (delovanja selektivnosti zaščitnih naprav ipd.),
 • izvedb, analiz in izračunov nastavitev zaščitnih in drugih naprav,
 • izvedb, analiz in izračunov kratkostičnih razmer.

 

Proizvodna in elektromontažna dela

Po večletnem uspešnem sodelovanju je Kolektor Igin leta 2018 prevzel in 17. 9. 2020 še pripojil podjetje EMB Bizant d.o.o, ki ima več desetletij izkušenj s proizvodnjo visokokakovostnih izdelkov na področju elektroenergetskih sistemov.

Naši montažerji zagotavljajo kvalitetno izdelavo in montažo omar sekundarne opreme (vodenja, zaščite, meritev itd.). Nudimo tudi izvedbo celovitih elektromontažnih del, vključno s polaganjem in priključevanjem 110 kV kablov ter montažo primarne opreme v visokonapetostnih in srednje-napetostnih stikališčih, tako v prosto zračni izvedbi kot GIS postroju.

 • izdelava in montaža omar sekundarne opreme
 • dobava in montaža primarne opreme za prostozračna ali GIS-stikališča (smo certificirani monterji za proizvajalce Siemens, GE in ABB )
 • montaža srednjenapetostnih stikalnih blokov
 • izvedba krmilno-signalnih povezav, polagane in priključevane kablov do 35 kV, skupaj s preizkušenim partnerjem pa vse do 110 kV
 • montaža dizelskih-elektro agregatov različnih namembnosti in konfiguracij od 100 kVA do 3 MVA
 • vsa ostala elektromontažna in obrtniška dela

Projekti na ključ

Projekte izvajamo v sodelovanju z našimi preverjenimi partnerji. Skupaj nudimo celovito izvedbo projektov – od izdelave projektne in tehnične dokumentacije, izvedbe gradbenih in obrtniških del, dobave in montaže elektro-tehnološke opreme, vseh preizkušanj in spuščanj v obratovanje, do izvedbe servisnih in vzdrževalnih del. Ekipa projektnih vodij skrbi za koordinacijo naših in partnerskih ekip ter za uspešno, učinkovito in časovno usklajeno izvedbo projektov.

Kontaktirajte nas

Skupaj bomo našli ustrezno rešitev

 

Bodite obveščeni. Naročite se na obvestila.