Distribucijski objekti

RTP Ajdovščina

Obnova 20 kV centrale v Ajdovščini 

  Leto podpisa   pogodbe       2020 

 Obseg projekta

  • izdelava in dobava omar sekundarne opreme VN ter SN stikališča,
  • izdelava projektne dokumentacije PZI in PID, izdelava sistema vodenja,
    izvedba
  • konfiguriranja, parametriranja, FAT, SAT in spuščanja v pogon

 Investitor

Elektro Primorska d.d.; Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija

  

S partnerjem Kolektor Koling smo v fazi izvedbe rekonstrukcije 20 kV stikališča na objektu 110/20 kV Ajdovščina. Rekonstrukcija zajema obnovo zgradbe RTP, izgradnjo nove kabelske kanalizacije, rekonstrukcijo obstoječih inštalacij ter izgradnjo novih v prizidku 20 kV stikališča, izdelava in dobava omar sekundarne opreme Vn in SN stikališča itd. 20 kV stikališče se namreč gradi v nadstropju novega prizidka.

Ne spreglej

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: