Distribucijski objekti

Obnova 20 kV centrale v Ajdovščini 

RTP Ajdovščina

Obseg:

  • izdelava in dobava omar sekundarne opreme VN ter SN stikališča,
  • izdelava projektne dokumentacije PZI in PID, izdelava sistema vodenja,
    izvedba
  • konfiguriranja, parametriranja, FAT, SAT in spuščanja v pogon.

S partnerjem Kolektor Koling smo rekonstruirali 20 kV stikališče na objektu 110/20 kV Ajdovščina. Rekonstrukcija je zajemala obnovo zgradbe RTP, izgradnjo nove kabelske kanalizacije, rekonstrukcijo obstoječih inštalacij ter izgradnjo novih v prizidku 20 kV stikališča, izdelavo in dobavo omar sekundarne opreme VN in SN stikališča itd. 20 kV stikališče se je namreč gradilo v nadstropju novega prizidka.

Leto izvedbe: 2021 

Investitor:

Elektro Primorska d.d. Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija 

Ne spreglej

 


Nazaj