Energija

Sodobne tehnološke rešitve za pametno in zeleno infrastrukturo

Glavni cilj Kolektor sETup je povezovanje in integracija naprednih tehnoloških in procesnih rešitev v okolje pametne in zelene infrastrukture, kar našim partnerjem in klientom omogoča izrabo inovativnih poslovnih modelov ter doseg trajnostnih in fiskalnih strateških ciljev.

Zaradi hitrega razvoja klasičnih in digitalnih tehnologij ter zahtevam po integraciji le-teh v obstoječe poslovne procese, dandanes živimo v tako imenovanem VUCA okolju (Volatility – nestanovitnost, Uncertainty – negotovost, Complexity – kompleksnost, Ambiguity – nejasnost). A s pametno zastavljeno strategijo razvoja poslovanja, se večina VUCA rizikov lahko uspešno odpravi ali zmanjša na sprejemljiv nivo. Ravno na tem področju ima ekipa Kolektor sETup edinstvene izkušnje in potrjene reference, saj je naša glavna dodana vrednost v pripravi, izvedbi in koordinaciji dolgoročnih strategij za trajnostno transformacijo naših partnerjev in integraciji inovativnih rešitev pametne infrastrukture, ki aktivno pripomorejo k uspešni pripravljenosti na poslovne, tehnične in okoljske izzive prihodnosti.

Dodano vrednost vašemu poslovanju pa omogočamo s storitvami tržnega upravljanja in optimizacije, agregiranja prožnosti na energetskih trgih in lokalnih trgih prožnosti, dobave zelene energije (Power Purchase Agreement - PPA in corporate Power Purchase Agreement - cPPA) ter ustvarjanja nove dodane vrednosti z integracijo sodobnih energetskih sistemov v obstoječo infrastrukturo.

 

Spletna stran Kolektor Energy

Zakaj sodelovati z nami?

V skladu z izzivi energetske in zelene transformacije razvijamo in nudimo vrsto integriranih storitev ter pomagamo pri reševanju energetskih, okoljskih in gospodarskih izzivov.

Strokovne storitve za trajnostno energetsko načrtovanje in izvedbo prehoda v brezogljičnost:

  • Pametna energetska infrastruktura: Priprava in koordinacija strateških akcijskih načrtov za vzpostavitev pametne infrastrukture – od energetskih omrežij, grajenega okolja, Industrije 4.0, OVE do sistemskih storitev.
  • Zelena transformacija:  Priprava in koordinacija strateških akcijskih načrtov za zeleno transformacijo in doseganja okoljske in družbene blaginje v javnem, industrijskem in komercialnem sektorju.

Strokovne storitve tržnega upravljanja in optimizacije stroškov energentov

  • Svetovanje pri zakupu energentov: Priprava in koordinacija strateških akcijskih načrtov in „ad-hoc“ svetovanja za obvladovanje rizikov iz naslova večanja stroškovne tveganosti na lokalnih in mednarodnih energetskih trgih.
  • Tržno upravljanje: Priprava, koordinacija ter implementacija tržnega upravljanja –prožnosti, korporativni in zeleni PPA, itd., na energetskih trgih za optimizacijo in izrabo dodatnih virov prihodkov.

Kontaktiraj nas

Skupaj bomo poiskali ustrezno rešitev

sETup@kolektor.com