Novice

Ponovno dobili posel v Termoelektrarni Brestanica

31. 05. 2019

Kolektor Igin je ponovno uspešno kandidiral za izvedbo dobave, montaže in spuščanja v obratovanje visokonapetostne opreme v sklopu izgradnje nove plinske turbine PB7, moči 40-70 MW v Termoelektrarni Brestanica (TEB).

Ponovno dobili posel v Termoelektrarni Brestanica

Kolektor Igin kot uveljavljen partner v TEB, že vrsto let sodeluje na področju parametriranja, preizkušanja in spuščanja v obratovanje različnih sistemov vodenja in zaščit, ki so vgrajene v TEB. V sklopu remontov plinskih blokov 1, 2 in 3 so bili v zadnjih dveh letih zamenjani sistemi zaščit in vzbujanja s sodobnimi numeričnimi napravami. Izvedbo vseh del je v celoti vodilo in izvedlo podjetje Kolektor Igin.

V letu 2016 smo prvič uspešno pridobili in v naslednjem letu tudi izvedli dobavo, montažo ter zagon kompletne visokonapetostne opreme napetostnega nivoja 110 kV za projekt izgradnje novega plinskega bloka 6 (PB6). Poskrbeli smo za dograditev novega, s plinom izoliranega 110 kV polja (GIS), izvedbo 110 kV kabelskega sistema do energetskih transformatorjev, dobavo in montažo energetskih transformatorjev proizvajalca Kolektor Etra ter vso potrebno opremo vodenja, zaščite in števčnih meritev. Za potrebe PB6 smo dobavili, izvedli vsa preizkušanja ter spustili v obratovanje tudi ''black start diesel'' agregat, moči 2850 kVA vključno z vso potrebno sekundarno opremo za zaščito in vodenje diesel agregata, zaščito transformatorja ter zaščito bloka generator-transformator. Vsa dela so potekala po terminskem planu ter se v začetku leta 2018 tudi uspešno zaključila, ko je PB6 prestal poskusno obratovanje in se polno vključil v obratovalni režim TEB in elektroenergetski sistem.

V Termoelektrarni Brestanica uspešno sledijo viziji zamenjave starejših plinskih blokov (PB1, PB2, PB3) z nadomestnimi in so konec leta 2018 dobili zeleno luč za izgradnjo najnovejšega plinskega bloka 7 (PB7). Tudi pri tem projektu smo kandidirali na javnem razpisu in aprila uspešno pridobili naročilo za enak obseg del kot pri PB6. S pripravami na izvedbo delo smo že začeli. Poleg že omenjene pogodbe s TEB smo kot nominirani podizvajalec dobavitelja tehnološke opreme PB7 pridobili pogodbo tudi za dobavo, montažo in spuščanje v pogon ''black start diesel'' agregata moči 2850 kVA, sistema zaščite in vodenja diesel agregata, sistema zaščite SN stikališča in sistem zaščite plinskega bloka generator-transformator, vključno s kompletno montažo elektro tehnološke opreme novega PB7.

Skupna vrednost podpisanih pogodb Kolektorja Igin za PB7 tako znašajo 3,23 milijona evrov, celotna ocenjena investicijska vrednost projekta izgradnje novega PB7 pa je 26,45 milijona evrov.


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih:

Naročite se na e-novice