Novice

Pogodba za prvo dobavo in vgradnjo kondenzatorske baterije na slovenskih tleh

31. 05. 2019

Kolektor Igin je z Elesom podpisal pogodbo in začel z novim projektom v RTP Divača. Gre za vgradnjo kondenzatorske baterije s pripadajočo 400 kV opremo. Vgrajena oprema bo prva te vrste v slovenskem elektroenergetskem omrežju.

Pogodba za prvo dobavo in vgradnjo kondenzatorske baterije na slovenskih tleh

Eles, sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, že dlje časa opaža, da se napetost v slovenskem prostoru v času nižjih obremenitev giblje okoli meje najvišje dovoljene vrednosti za opremo, ki je določena s standardi, pogosto pa je ta meja celo presežena. Za zagotavljanje zanesljivosti obratovanja in v izogib opisanim težavam bo Eles vgradil sodobne kompenzacijske naprave v pomembnejše slovenske RTP-je. Kompenzacijske naprave bodo vključene v EES Slovenije na tistih mestih, kjer visoki pretoki jalove moči pritekajo v Slovenijo iz sosednjih držav, predvsem iz Republike Hrvaške.

V sklopu ukrepov za učinkovito obvladovanje napetostnega profila je Eles skupaj s hrvaškim sistemskim operaterjem prenosnega omrežja HOPS ter distribucijskima operaterjema SODO in HEP-ODS pristopil k projektu SINCRO.GRID, katerega eden izmed glavnih ciljev je s skupnimi močmi poiskati rešitve oziroma skupen odgovor na težave v zagotavljanju ustreznega napetostnega profila. Projekt implementacije kompenzacijskih naprav v EES Slovenije je eden izmed pomembnih gradnikov skupnega projekta SINCRO.GRID. Prednost skupnega reševanja obvladovanja napetostnega profila je koordinirano obratovanje ter možnost optimizacije lokacij in velikosti naprav za kompenzacijo jalove moči, saj celoten koncept omenjenega projekta sloni na ideji, da vsak izmed partnerjev na projektu odpravlja svoje težave v svojem omrežju.

V sklopu projekta SINCRO.GRID, je tako Kolektor Igin z naročnikom podpisal pogodbo, za vgradnjo kondenzatorske baterije oz. C-filtra – MSCDN (Mechanically Switched Capacitor with Damping Network) s pripadajočo 400 kV opremo v RTP Divača. Vgrajena oprema bo obenem prva te vrste v slovenskem elektroenergetskem omrežju.

RTP Divača je osnovna napajalna točka za oskrbo celotne primorske regije z električno energijo. Je tudi pomembno križišče vodov na 220 kV in 400 kV napetostnem nivoju in predstavlja vez med bivšo jugoslovansko 400 kV zanko in sistemom UCTE. Tako je na 220 kV in 400 kV napetostnem nivoju RTP Divača križišče vodov, ki prihajajo iz sosednje Hrvaške in Italije ter iz notranjosti Slovenije. 400 kV stikališče je bilo zgrajeno konec sedemdesetih let skupaj s 400 kV jugoslovansko zanko.

Tekom zadnjega desetletja je postaja deležna celovite obnove. Trenutno je v izvajanju rekonstrukcija in dogradnja nekatere primarne opreme v 400 kV, 220 kV, 110 kV in 35 kV stikališčih ter vgradnja novega energetskega transformatorja T412 (400/110 kV, 300MVA). Vzporedno z omenjenimi elektromontažnimi deli poteka tudi komplet zamenjava sekundarne opreme vodenja, zaščite in meritev vključno s sistemom vodenja in nadzora postaje (v obsegu 17 - 110 kV polj; 7 -220 kV polj; 7 - 400 kV polj ter 7 - 35 kV celic) ter celoten sistem lastne rabe objekta.

Pri omenjenih projektih za obnovo transformatorske postaje prav tako kot glavni izvajalec nastopa Kolektor Igin. Podjetje ima z Elesom, vključno s pravkar pridobljenim poslom za izvedbo del v RTP Divači, sklenjene pogodbe v skupni vrednosti 5,93 milijona evrov.


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih:

Naročite se na e-novice