RTP 110/20 kV Labore

Distribucijski objekti

RTP 110/20 kV Labore

Elektromontažna dela

 
Leto podpisa pogodbe

2020 

Obseg
  • izdelava in dobava omar sekundarne opreme VN ter SN stikališča,
  • izdelava projektne dokumentacije PZI in PID, izdelava sistema vodenja,
  • izvedba konfiguriranja, parametriranja, FAT, SAT in spuščanja v pogon
 Investitor

Elektro Gorenjska d.d.; Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija

  

Ne spreglej

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: