RTP Dobruška vas – izvedba na ključ

Distribucijske naprave

V Dobruški vasi smo zgradili novo RTP postajo na ključ 

RTP Dobruška vas – izvedba na ključ

Obseg:

  • gradbena dela
  • dobava primarne (VN in SN) opreme
  • elektromontažna dela
  • izdelava in dobava omar sekundarne opreme VN ter 20 kV stikališča
  • dobava lastne rabe
  • izdelava sistema vodenja
  • Izvedba konfiguriranja
  • parametriranje

Septembra 2019 smo pričeli z izgradnjo nove RTP v Dobruški vasi, ki je ključnega pomena za nadaljnji razvoj gospodarstva na tem območju. Nova RTP postaja je razbremenila RTP postaji Bršljin in Gotna vas, izboljšale so se napetostne razmere za končne uporabnike ter povečale zmogljivosti odjema na 20 kV distribucijskem napetostnem območju Škocjana in Šentjerneja. To območje je z energijo oskrbovala RTP Ločna po kablovodu Kronovo, v minulih letih pa so obratovalne razmere na kablovodu dosegale mejne vrednosti tako po obremenitvi kot tudi po padcu napetosti. Tedanja infrastruktura ni omogočala nadaljnjega gospodarskega razvoja regije. Izgradnjo nove RTP postaje smo vodili v sodelovanju s podjetjem C&G, ki je skrbelo za izvedbo gradbenih del.

Leto izvedbe: 2021

Investitor:

Elektro Ljubljana d.d. Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija


Ne spreglej

 

 


Nazaj