Kolektor d.d.

Sistem več kot 30 povezanih družb, katerih dejavnost se deli na industrijsko in finančno področje.

 

Industrijski steber

Industrijski steber obsega 3 skupine:

Vodstvo

Valter Leban, predsednik uprave

Darja Petrič, članica uprave

Žiga Kogej, član uprave

Anica Uršič Vončina, plan in analize

Maja Leban, informatika

Eva Cvelbar Primožič, kadri

Helena Lapanja, finance

Janez Hostnik, računovodstvo

Sonja Leskovec Mohorič, kontroling​

Nadzorni organ družbe je nadzorni svet. Njegovi člani so:

Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta

Jožef Rupnik, član nadzornega sveta

Radovan Bolko, član nadzornega sveta

Anton Ribnikar, član nadzornega sveta

Naročite se na e-novice