Monitoring sistem transformatorja

Projektantske storitve

 • izdelava celotne projektne dokumentacije za primarno in sekundarno opremo v elektroenergetiki
 • izdelava celotne projektne dokumentacije procesnih sistemov vodenja in avtomatizacije v proizvodnih objektih elektroenergetskega sistema (elektrarnah)

Sistemi vodenja

 • izvedba sistemov vodenja (SCADA in krmilniki) za proizvodne objekte v elektroenergetiki (nuklearne/termo/hidro elektrarne)
 • avtomatizacija sistemov v elektroenergetiki (jezovi, pretočna polja, drenaže, zaščita cevovodov, preklopna avtomatika, rezervna napajanja ipd.)
 • izdelava elektronskih turbinskih regulatorjev za hidro elektrarne

Sekundarni sistemi v elektroenergetiki

 • svetovanje in dobava ustrezne primarne in sekundarne opreme vseh priznanih proizvajalcev (ABB, Siemens, GE …) za različne aplikacije na SN in VN nivoju
 • konfiguriranje in parametriranje sistemov zaščite, vodenja, meritev (za generatorje, transformatorje in daljnovode/kablovode), TK in preklopne avtomatike
 • izdelava SCADA sistemov vodenja za stikališča
 • izvedba različnih meritev v elektroenergetiki (meritve tokovnih in napetostnih transformatorjev, obremenitve tokokrogov itd.), snemanje raznih prehodnih pojavov (vklopi naprav) ali rednih obratovalnih stanj
 • izvedba vseh preizkušanj (tovarniški preizkusi (FAT), preizkušanja na objektu (SAT), funkcionalni preizkusi in spuščanje v pogon)
 • izvedba periodičnih letnih preizkusov delovanja zaščitnih naprav vseh tipov in napetostnih nivojev
 • dobava, montaža in zagon dizel-elektro agregatov različnih namembnosti in konfiguracij od nekaj 100 kVA do 3 MVA
 • izdelava študij (delovanja selektivnosti zaščitnih naprav ipd.)
 • izvedba analiz in izračunov nastavitev zaščitnih in drugih naprav
 • izvedba analiz in izračunov kratkostičnih razmer

Proizvodnja in elektromontažna dela

 • izdelava in montaža vseh tipov omar sekundarnih sistemov in lastne rabe po željah naročnika
 • montaža opreme za prostozračna ali GIS-stikališča (smo certificirani monterji za proizvajalce Siemens, GE in ABB )
 • montaža srednjenapetostnih stikalnih blokov
 • izvedba krmilno-signalnih povezav, polagane in priključevane kablov do 35 kV, skupaj s preizkušenim partnerjem pa vse do 110 kV
 • montaža dizelskih-elektro agregatov različnih namembnosti in konfiguracij od 100 kVA do 3 MVA
 • vsa ostala elektromontažna in obrtniška dela

Projekti na ključ

Projekte izvajamo v sodelovanju z našimi preverjenimi partnerji. Skupaj nudimo celovito izvedbo projektov – od izdelave projektne in tehnične dokumentacije, izvedbe gradbenih in obrtniških del, dobave in montaže elektro-tehnološke opreme, vseh preizkušanj in spuščanjem v obratovanje, do izvedbe servisnih in vzdrževalnih del.

Kontaktirajte nas

Skupaj bomo našli ustrezno rešitev

 

Povezani produkti

Bodite obveščeni. Naročite se na obvestila.