Podjetja v skupini

Kolektor sETup

Glavni cilj Kolektor sETup je povezovanje in integracija naprednih tehnoloških in procesnih rešitev v okolje pametne in zelene infrastrukture, kar našim partnerjem in klientom omogoča izrabo inovativnih poslovnih modelov ter doseg trajnostnih in fiskalnih strateških ciljev.

Zaradi hitrega razvoja klasičnih in digitalnih tehnologij ter zahtevam po integraciji le-teh v obstoječe poslovne procese, dandanes živimo v tako imenovanem VUCA okolju (Volatility – nestanovitnost, Uncertainty – negotovost, Complexity – kompleksnost, Ambiguity – nejasnost). A s pametno zastavljeno strategijo razvoja poslovanja, se večina VUCA rizikov lahko uspešno odpravi ali zmanjša na sprejemljiv nivo. Ravno na tem področju ima ekipa Kolektor sETup edinstvene izkušnje in potrjene reference, saj je naša glavna dodana vrednost v pripravi, izvedbi in koordinaciji dolgoročnih strategij za trajnostno transformacijo naših partnerjev in integraciji inovativnih rešitev pametne infrastrukture, ki aktivno pripomorejo k uspešni pripravljenosti na poslovne, tehnične in okoljske izzive prihodnosti.

Dodano vrednost vašemu poslovanju pa omogočamo s storitvami tržnega upravljanja in optimizacije, agregiranja prožnosti na energetskih trgih in lokalnih trgih prožnosti, dobave zelene energije (Power Purchase Agreement - PPA in corporate Power Purchase Agreement - cPPA) ter ustvarjanja nove dodane vrednosti z integracijo sodobnih energetskih sistemov v obstoječo infrastrukturo.

  • Kolektor Technologies
  • Energija
  • Aleš Koželjnik, direktor

Kolektor sETup d.o.o.
Rovšnikova ulica 7
SI-1210 Ljubljana-Šentvid
Slovenija

T +386 5 37 50 100
E setup@kolektor.com

Hočeš vedeti več?
Pozanimaj se.

Aktualno