Postani naš štipendist

Zakaj postati naš štipendist? 

Štipendije od 210 - 400 EUR mesečno

Kakovostno mentorstvo

Senčenje na delovnem mestu

Druženje ob organiziranih aktivnostih

Mreženje s strokovnjaki

Prednostna obravnava pri strokovni praksi

Strokovna praksa v tujini

Izobrazbi ustrezna zaposlitev

Pogosta vprašanja in odgovori

Kaj je kadrovsko štipendiranje?

Kadrovsko štipendiranje je podpora, ki vam dijakom in študentom že v času šolanja omogoča vzpostavitev stika z več kot 30 podjetji in 5.500 zaposlenimi naše skupine. Kadrovsko štipendiranje je priložnost za vstop v svet gospodarstva, pridobivanje prvih poklicnih izkušenj in odlična odskočna deska kariere, saj vam po končanem izobraževanju v Kolektorju zagotovimo prvo zaposlitev. Poleg vsega pa je seveda tudi finančni doprinos, ki vam omogoča nemoteno opravljanje šolskih obveznosti.

S kom se štipendisti dogovarjamo o svoji zaposlitvi v Kolektorju in drugih vprašanjih, povezanih s kadrovskim štipendiranjem?

Za kadrovsko štipendiranje in zaposlovanje štipendistov Kolektorja so odgovorne kolegice iz Službe za kadre podjetja Kolektor d.d. Na njih se obrnete za vsa vsebinska in tehnična vprašanja v povezavi s štipendiranjem in vašo zaposlitvijo. Kontaktirajte jih na e-naslov stipendije@kolektor.com in odgovorile vam bodo v najkrajšem možnem času.

Kdo se lahko prijavi za kadrovsko štipendiranje?

S kadrovsko štipendijo podpiramo vse vas, dijake in študente izobraževalnih programov strojništva, elektrotehnike, fizike, informatike in gradbeništva, ki ste motivirani in radovedni za naša raznolika področja delovanja. A naj vas to dijake in študente drugih področij ne odvrne od prijave. K prijavi vabimo tudi vse ostale, ki smatrate, da lahko s svojim znanjem in zagonom soustvarjate razvoj naše skupine. Na štipendiranje se lahko prijavite ne glede na letnik izobraževanja, ki ga opravljate.

Kaj nudite štipendistom?

 • Štipendije od 210 do 400 EUR mesečno,
 • kakovostno mentorstvo in prenos dolgoletnih izkušenj,
 • prednostno obravnavanje prijave za strokovno prakso,
 • povezovanje teorije s prakso preko študentskega dela,
 • udeležbo na strokovnih izobraževanjih,
 • druženje ob Dnevu Kolektorja, Dnevu znanja in organiziranih športnih aktivnostih,
 • mentorstvo pri izdelavi seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog,
 • zaposlitev ustrezno izobrazbi.

Kdaj in kako se prijavim za kadrovsko štipendiranje?

Na kadrovsko štipendiranje se lahko prijavite preko obrazca v zavihku Štipendiranje. Prijave sprejemamo čez celo leto, obravnavamo pa jih avgusta. Pozor, prijavi morate priložiti še nekatere dokumente:

 • prošnja za štipendiranje,
 • šolsko spričevalo zadnjega zaključenega letnika/potrdilo o opravljenih izpitih*,
 • potrdilo o vpisu za š.l. šolsko leto, v katerem želite prejemati štipendijo*,
 • drugo (priznanja in pohvale za dosežke zadnjih 3 let).

*Če ga ob prijavi še nimate, ga lahko dostavite naknadno.

Kakšne so moje obveznosti kot štipendista do Kolektorja?

Obveznosti, ki izhajajo iz naslova kadrovskega štipendiranja, so podrobneje opredeljene v pogodbi o kadrovskem štipendiranju, ki jo pred začetkom štipendiranja sklenete s podjetjem Kolektor d.d. V nadaljevanju si lahko preberete več o nekaterih obveznostih, ki izhajajo iz naslova kadrovskega štipendiranja. Opozarjamo pa, da so v pogodbi opredeljene še nekatere druge obveznosti, zato jo natančno preberete in svoj izvod tudi skrbno shranite.

Vaše obveznosti so, da:

 • se redno vpišete v višji letnik izobraževalnega programa, za katerega prejemate kadrovsko štipendijo in ga uspešno zaključite,
 • pred začetkom vsakega novega šolskega leta dostavljate potrebno podporno dokumentacijo in štipenditorja obveščate o vseh morebitnih spremembah, ki bi lahko vplivale na štipendijsko razmerje (prekinitev/dokončane izobraževanja, sprememba izobraževalnega programa, sprememba osebnih podatkov itd.),
 • pri eni izmed družb skupine Kolektor vsako šolsko leto opravite štipendijsko prakso štipendistov v trajanju vsaj 160 ur z namenom spoznavanja raznolikih delovnih procesov, organizacije dela in kariernih poti zaposlenih,
 • sprejmete ponujeno zaposlitev na ustrezno delovno mesto v skupini Kolektor v roku 90 dni po dostavi obvestila in dokazil o zaključenem izobraževanju po programu na stopnji, za katero prejemate kadrovsko štipendijo,
 • ostanete v delovnem razmerju v Kolektorju na ustreznem delovnem mestu za polni delovni čas vsaj toliko časa, kolikor ste prejemali kadrovsko štipendijo,
 • druge, v pogodbi o kadrovskem štipendiranju opredeljene obveznosti.

Kakšne so obveznosti Kolektorja kot mojega štipenditorja?

Iz naslova kadrovskega štipendiranja izhajajo tudi naše obveznosti, da vam:

 • mesečno izplačujemo kadrovsko štipendijo,
 • v skladu s svojimi zmožnostmi nudimo pomoč ter vas usmerjamo pri oblikovanju karierne poti,
 • omogočamo spoznavanje delovnih procesov, organizacije dela in delovanja naših družb,
 • po koncu izobraževanja, za katero prejemate kadrovsko štipendijo, ponudimo zaposlitev na ustreznem delovnem mestu,
 • druge, v pogodbi o kadrovskem štipendiranju opredeljene obveznosti.

Kaj je mirovanje štipendijskega razmerja in kdaj lahko zaprosim zanj?

Mirovanje štipendijskega razmerja pomeni stanje, ko štipendijsko razmerje še traja, vendar štipendisti začasno ne prejemate štipendije. Za mirovanje štipendijskega razmerja lahko zaprosite v primeru:

 • ko ne izpolnjujete pogojev za napredovanje v višji letnik ali ponavljate isti letnik,
 • ko izgubite status dijaka/študenta, vendar vam je dovoljeno opravljanje šolskih obveznosti,
 • če pridobite soglasje štipenditorja k spremembi izobraževalnega programa in opravljate letnike, za katere ste že prejemali kadrovsko štipendijo,
 • drugih, v pogodbi o kadrovskem štipendiranju opredeljenih situacijah.

Mirovanje lahko traja največ toliko časa, kolikor obstajajo razlogi za mirovanje, toda pozor, skupno mirovanje ne sme trajati več kot tri šolska leta in več kot eno leto v nepretrganem trajanju na posamezni stopnji izobraževanja.

Po koncu trajanja mirovanja štipendijskega razmerja morate izpolnjevati pogoje za nadaljevanje štipendiranja, v nasprotnem se vam pravica do štipendiranja odvzame, vrednost izplačanih štipendij pa morate vrniti. Več o vračilu kadrovske štipendije si lahko preberete pod naslednjim vprašanjem.

Moram v primeru menjave stopnje ali smeri izobraževalnega programa predhodno pridobiti soglasje štipenditorja k spremembi?

Drži, ker menjava stopnje ali smeri izobraževalnega programa vpliva na samo štipendijsko razmerje, morate k spremembi pridobiti naše soglasje. Ko začnete razmišljati o menjavi, nas o tem obvestite. Pomembno nam je, da rešitev, ki bo sprejemljiva tako za vas, kot tudi nas, najdemo skupaj.

Odločil sem se za nadaljevanje študija, vendar na novi stopnji ne želim več prejemati kadrovske štipendije ali pa šolanje nadaljujem po izobraževalnem programu, ki ne sodi med aktualna področja vašega štipendiranja. Kako naprej?

V primeru, da se po uspešnem zaključku izobraževalnega programa na stopnji, za katero ste prejemali kadrovsko štipendijo, odločite za nadaljevanje študija in na novi stopnji ne želite več prejemati kadrovske štipendije ali pa vpišete izobraževalni program, ki ne sodi med aktualna področja štipendiranja skupine Kolektor, se lahko dogovorimo za odlog izpolnitve obveznosti iz naslova kadrovskega štipendiranja. Odlog izpolnitve obveznosti iz naslova kadrovskega štipendiranja traja največ toliko časa, kolikor traja nadaljevanje izobraževanja po programu na stopnji, za katero se odlog sklepa.

Kaj se zgodi v primeru, da ne dokončam izobraževanja po programu na stopnji, za katero prejemam kadrovsko štipendijo?

Najpomembneje je, da nas o tem pravočasno obvestite in pogovorili se bomo o različnih možnostih, ki so vam na voljo v primeru ne dokončanja šolanja: zaposlitev, podaljšanje roka za zaključek šolanja, vračilo revaloriziranega zneska izplačanih štipendij ipd. Odločitev je odvisna od vas in vaših preferenc, kot tudi naših potreb in pričakovanj. O ne dokončanju izobraževalnega programa na stopnji, za katero prejemate kadrovsko štipendijo, morate pravočasno obvestiti štipenditorja, najpozneje pa v roku, opredeljenem v pogodbi o kadrovskem štipendiranju.

Uspešno sem zaključil izobraževalni program na stopnji, za katero sem prejemal kadrovsko štipendijo. Kako poteka postopek naprej?

O uspešnem zaključku izobraževalnega programa na stopnji, za katero ste prejemali kadrovsko štipendiranje, nas morate najkasneje v osmih dneh obvestiti priporočeno po pošti ali na e-naslov stipendije@kolektor.com ter obvestilu predložiti kopijo originalnih dokazil o zaključku izobraževanja (potrdilo o maturi, zaključni izpit z ocenami, potrdilo o diplomi ali magistrskem delu).

Po prejemu vseh potrebnih dokazil o zaključku izobraževanja, vas bomo v skupini Kolektor povabili na informativni pogovor in vam v roku 90 dni ponudili sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Kontaktirale vas bodo kolegice iz Službe za kadre podjetja Kolektor d.d., s katerimi mora potekati vsa nadaljnja komunikacija v povezavi z vašo zaposlitvijo.

V kolikor se kljub prejetju ponudbe o zaposlitvi odločite, da se v družbah skupine Kolektor ne boste zaposlili, morate v roku 30 dni od prejema zahtevka ter v skladu z zahtevkom za vračilo štipendij v celoti vrniti revaloriziran znesek izplačanih kadrovskih štipendij. O načinu vračila štipendije se dogovorimo skupaj.

Po končanem izobraževanju sem se zaposlil v Kolektorju, a za krajši čas, kot je bil čas trajanja štipendijskega razmerja. Moram vseeno vrniti štipendijo?

V primeru, da delovno razmerje, ki ga sklenete z družbo skupine Kolektor, po vaši krivdi preneha pred potekom časa, v katerem bi skladno s pogodbo o štipendiranju morali ostati v delovnem razmerju, ste dolžni vrniti ustrezen sorazmerni del zneska izplačanih kadrovskih štipendij. Pri izračunu sorazmernega deleža se vam upošteva cele mesece obstoja delovnega razmerja po zaključku izobraževanja, pri čemer začnete z zaposlitvijo izvrševati obveznosti prvih izplačanih štipendij.

Na primer: če ste prejemali štipendijo 24 mesecev, zaposleni pa ste bili za obdobje 12 mesecev, vračate tiste štipendije, ki ste jih prejemali v zadnjih 12 mesecih obstoja štipendijskega razmerja.

Ali lahko poleg kadrovske štipendije istočasno prejemam tudi druge štipendije?

Kadrovsko štipendijo Kolektorja lahko istočasno prejemate z vsemi štipendijami, razen s kadrovskimi štipendijami drugih podjetij.

Prijavi se!