Vodstvo

Živimo vrednote

Organizacijska kultura koncerna Kolektor temelji na vrednotah, ki jih zaposleni živimo in skozi delo širimo. Vodi nas odgovornost do dela, lastnikov, zaposlenih in okolja ter poštenost do poslovnih partnerjev in sodelavcev. Imamo ideje in jih znamo tudi s sodelovanjem realizirati.

Uprava 

Radovan Bolko, predsednik uprave

 

Marjan Drmota, član uprave

Valter Leban, član uprave

Primož Bešter, član uprave

 

Izvršni direktorji

 

Ludvik Kumar, raziskave

Žiga Kogej, produkcija

Anica Uršič Vončina, plan in analize

Maja Leban, informatika

Eva Cvelbar Primožič, kadri

 

Nadzorni svet

 

Predsednik

Stojan Petrič

 

Člani

prof. dr. Janez Prašnikar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

prof. dr. Jadran Lenarčič, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana

Anton Ribnikar, odvetnik

 

 

Naročite se na e-novice

Korporativne vsebine:

Programske vsebine: