Obvestilo o videonadzoru

Obvestilo o videonadzoru

 

Obvestilo je objavljeno na podlagi petega odstavka 76. člena v zvezi s tretjim odstavkom 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022; v nadaljevanju »ZVOP-2«) glede izvajanja videonadzora na območju, prostorih in objektih podjetja KOLEKTOR MOBILITY d.o.o.

 

1) Podatki o upravljavcu, ki izvaja videonadzor:

Upravljalec: KOLEKTOR MOBILITY d.o.o.

info.videonadzor@kolektor.com

 

2) Kontakti podatki pooblaščene osebe:

info.videonadzor@kolektor.com

 

3) Nameni izvajanja videonadzora:

Videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore se izvaja za namen zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, videonadzor znotraj delovnih prostorov pa se poleg tega izvaja tudi za namen zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v te ali iz teh prostorov na območjih, objektih in prostorih družbe KOLEKTOR MOBILITY d.o.o., skladno z določbo prvega odstavka 77. in prvega odstavka 78. člena ZVOP-2 ter določbo 1c. točke 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – GDPR.

 

4) Uporabniki posnetkov videonadzornega sistema:

  • Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
  • KOLEKTOR SIKOM d.o.o.,
  • FMR d.o.o.,
  • varnostna služba (trenutno SINTAL d.o.o.),
  • druge pooblaščene osebe s strani upravljavca KOLEKTOR SIKOM d.o.o.,
  • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.

 

5) Informacija o prenosu videoposnetkov v tretje države:

Posnetki videonadzornega sistema se ne prenašajo v tretje države.


6) Hramba posnetkov videonadzornega sistema:

Posnetki videonadzora se shranjujejo izključno na snemalnih napravah, na naslovu Vojkova ulica 10, 5280 Idrija.

Posnetki se hranijo v skladu z ZVOP-2, vendar največ eno leto. Po preteku roka se osebni podatki samodejno zbrišejo.

 

7) Pouk o pravicah posameznika glede posnetkov videonadzornega sistema:

Posameznik, ki se prepozna na posnetku videonadzornega sistema oz. posameznik, ki ga je posnela videonadzorna kamera, ima pravico do:

  • dostopa do osebnih podatkov oz. pravico do vpogleda v posnetek videonadzornega sistema, ki se nanaša na osebo na posnetku,
  • popravka (zameglitev – anonimizacija) ali izbrisa ali omejitve obdelave posnetka videonadzornega sistema),
  • ugovora obdelavi posnetka videonadzornega sistema,
  • prenosljivosti podatkov videonadzornega sistema (kopija posnetka).

 

8) Informacija o pravici do vložitve pritožbe:

Pritožbo glede posnetka videonadzornega sistema lahko podate na naslov: KOLEKTOR MOBILITY d.o.o., Vojkova ulica 10, 5280 Idrija ali na e-naslov: info.videonadzor@kolektor.com.

 

9) Nujnost zagotovitve osebnih podatkov oz. privolitev v videonadzor oz. snemanje:

Osebna privolitev posameznika ni potrebna zaradi obstoja zakonske podlage za izvajanje videonadzora.

Posameznik ima pravico, da ne vstopi v območje, prostor ali objekt, v katerem se izvaja videonadzor.

 

10) Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:

Ne obstaja in se ne izvaja.

 

11) Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave:

Posebni vplivi obdelave niso podani.

 

12) Neobičajne nadaljnje obdelave:

Nadzor s pomočjo videonadzornega sistema spremlja posebej pooblaščena oseba na računalniškem zaslonu (spremljanje dogajanja v živo).

Nadaljnja obdelava posnetkov videonadzornega sistema ter zvočna intervencija za čas videonadzora se ne izvajata.

 

 

Naročite se na e-novice