Strojegradnja

Vrhunski razvoj in izdelava namenskih proizvodnih strojev

Kolektor Digital je uveljavljen ponudnik namenskih proizvodnih strojev in modularnih montažnih linij, podprtih z robotizacijo in strego, s katerimi stranke izboljšujejo produktivnost proizvodnje, zmanjšujejo izmet in zastoje, bolje izrabijo prostor v proizvodnih halah in bistveno skrajšajo proizvodne cikle ter pripravljalne čase.

Izzivi

 • Proizvodne linije, ki niso prilagojene procesom avtomatizacije
 • Težave z zagotavljanjem konstantnosti proizvodnih procesov
 • Visoki proizvodni stroški
 • Neoptimizirani in nezanesljivi proizvodni procesi
 • Nizka produktivnost in nizek OEE
 • Težave s kakovostjo izdelkov
 • Izzivi z različnimi tehnologijam, ki jih je težko kombinirati v eni proizvodni liniji

Faze razvoja -od idejne zasnove do podpore in vzdrževanja

 1. Idejna zasnova
 2. Razvoj koncepta v simulacijskem okolju
 3. Študija izvedljivosti
 4. Modeliranje in razvoj
 5. Izdelava orodij, strojev in linij z uporabo najsodobnejših tehnologij na področju avtomatizacije, strojegradnje, orodjarstva in strojnega vida
 6. Testiranje in validacija
 7. Montaža in zagon opreme pri naročniku
 8. Redna servisna podpora in vzdrževanje

Nabor rešitev

 • Avtomatizacija procesov obdelave pločevin
 • Avtomatizacija procesov brizganja
 • Namenski obdelovalni stroji
 • Stroji za avtomatsko sestavo izdelkov
 • Avtomatizacija tehnologij spajanja/lepljenja
 • Stroji za končno testiranje izdelkov: električni testi, testi tesnosti, optična kontrola
 • Stroji za paletiranje izdelkov

Bistvene prednosti našega razvoja za uporabnike

 

Modularne linije

Naše linije so zasnovane na modularnih principih, ki omogočajo poljubno kombiniranje strojev v tehnološka zaporedja in podpirajo prilagajanje procesov različnim količinskim obsegom, kot tudi variacijam znotraj ene družine izdelkov.

Kratki roki izvedbe

Konkurenčni roki izvedbe so pomembni tudi za konkurenčnost naših naročnikov, zato se držimo dogovorjenih terminov. Kratke roke izvedbe dosegamo z uporabo sodobne opreme, učinkovitimi in agilnimi proizvodnimi procesi ter kooperantsko mrežo.

Testiranje in certificiranje orodij in izdelkov

Vsa orodja lahko testiramo na lastnih strojih in izvedemo meritve in validacije izdelkov
v lastnem merilnem laboratoriju. S kupcem uskladimo merilne strategije in zagotavljamo ponovljivost meritev na različnih lokacijah.

Razvoj lastne programske opreme za rešitve strojnega vida

V oddelku za strojni vid združujemo interdisciplinarni tim strokovnjakov s področja strojništva, optičnih principov, robotike, razvoja programske opreme in podatkovne analitike, katerega kompetence so v koncipiranju in izdelavi inovativnih, naročnikovim potrebam prilagojenih sistemov strojnega vida. Velik poudarek je na razvoju lastne programske opreme in algoritmov strojnega učenja, ki so temelj za visoko-zmogljive rešitve in predstavljajo našo konkurenčno prednost.

Celovita poprodajna podpora in vzdrževanje

Po prenosu orodij in strojev v proizvodnjo kupcem ponujamo celovito podporo in storitev vzdrževanja. Smo prilagodljivi za kasnejše konstrukcijske spremembe, ki so pogosto potrebne zaradi sprememb izdelka na strani kupca, s čimer se zagotovi boljša izkoriščenost orodij in strojev ter posledično nižji TCO.

Kontaktiraj nas

Skupaj bomo poiskali ustrezno rešitev