Strojegradnja

Vrhunski razvoj in izdelava namenskih proizvodnih strojev

Kolektor Digital je uveljavljen ponudnik namenskih proizvodnih strojev in modularnih montažnih linij, podprtih z robotizacijo in strego, s katerimi stranke izboljšujejo produktivnost proizvodnje, zmanjšujejo izmet in zastoje, bolje izrabijo prostor v proizvodnih halah in bistveno skrajšajo proizvodne cikle ter pripravljalne čase.

Izzivi

 • Proizvodne linije, ki niso prilagojene procesom avtomatizacije
 • Težave z zagotavljanjem konstantnosti proizvodnih procesov
 • Visoki proizvodni stroški
 • Neoptimizirani in nezanesljivi proizvodni procesi
 • Nizka produktivnost in nizek OEE
 • Težave s kakovostjo izdelkov
 • Izzivi z različnimi tehnologijam, ki jih je težko kombinirati v eni proizvodni liniji

Faze razvoja - od idejne zasnove do podpore in vzdrževanja

 1. Idejna zasnova
 2. Razvoj koncepta v simulacijskem okolju
 3. Študija izvedljivosti
 4. Modeliranje in razvoj
 5. Izdelava orodij, strojev in linij z uporabo najsodobnejših tehnologij na področju avtomatizacije, strojegradnje, orodjarstva in strojnega vida
 6. Testiranje in validacija
 7. Montaža in zagon opreme pri naročniku
 8. Redna servisna podpora in vzdrževanje

Strojegradnja_faze razvoja

Nabor rešitev

 • Avtomatizacija procesov obdelave pločevin
 • Avtomatizacija procesov brizganja
 • Namenski obdelovalni stroji
 • Stroji za avtomatsko sestavo izdelkov
 • Avtomatizacija tehnologij spajanja/lepljenja
 • Stroji za končno testiranje izdelkov: električni testi, testi tesnosti, optična kontrola
 • Stroji za paletiranje izdelkov

Nabor rešitev v strojegradnji

Bistvene prednosti našega razvoja za uporabnike

 

Modularne linije

Naše linije so zasnovane na modularnih principih, ki omogočajo poljubno kombiniranje strojev v tehnološka zaporedja in podpirajo prilagajanje procesov različnim količinskim obsegom, kot tudi variacijam znotraj ene družine izdelkov.

Kratki roki izvedbe

Kratki roki izvedbe so pomembni za konkurenčnost naših naročnikov, zato se držimo dogovorjenih rokov, ki jih dosegamo z uporabo sodobne opreme, učinkovitimi in agilnimi proizvodnimi procesi ter razvejano kooperantsko mrežo.

Interdisciplinaren razvoj

Interdisciplinarna ekipa strokovnjakov s področja strojništva, umetne inteligence, robotike, podatkovne analitike, strojnega vida in ostalih vizualnih tehnologij zagotavlja inovativne in naročnikom potrebam popolnoma prilagojene rešitve.

Testiranje in certificiranje 

V strojegradnji lahko vsa orodja testiramo na lastnih strojih in izvedemo meritve ter validacije izdelkov v lastnem merilnem laboratoriju. S kupcem uskladimo merilne strategije in zagotavljamo ponovljivost meritev na različnih lokacijah.

Celovita poprodajna podpora

Zagotavljamo celovite storitve vzdrževanja in poprodajne podpore po prenosu orodij in strojev v proizvodnjo. Prilagodljivi smo tudi za kasnejše konstrukcijske spremembe, ki so pogosto potrebne zaradi sprememb izdelkov na strani kupca.

Kontaktiraj nas

Skupaj bomo poiskali ustrezno rešitev