Splošni pogoji prijave v bazo potencialnih dobaviteljev

S podatki, ki jih posredujete, upravlja družba KOLEKTOR d.d., Vojkova ulica 10, 5280 Idrija (v nadaljevanju upravljavec). Upravljavec hrani podatke trajno in jih elektronsko obdeluje  z namenom preverjanja možnosti za poslovno sodelovanje. Vaši podatki se lahko zaradi preverjanja možnosti poslovnega sodelovanja posredujejo družbam znotraj skupine KOLEKTOR ali tretjim osebam. Upravljavec vas bo lahko kontaktiral na navedene kontaktne podatke v primeru možnosti za poslovno sodelovanje. 

Pravni pouk:

Osebni podatki se hranijo trajno oz. do preklica vašega soglasja. V primeru preklica se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Posameznik ima pravico do dostopa, prenosa, preklica soglasja, dopolnitve, popravka, blokiranja oz. omejitve obdelave, pravico do ugovora obdelovanju in pravico do izbrisa svojih osebnih podatkov. Posameznik lahko privolitev kadar koli prekliče. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica, niti ne vpliva na nadaljnjo obdelavo podatkov, katerih obdelavo določa zakon. Posameznik ima  pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši določila na področju varstva osebnih podatkov. Za uveljavljanje pravic se lahko posameznik s pisno izjavo obrne na naslov STRATEŠKA NABAVA, KOLEKTOR MOBILITY d.o.o., Vojkova ulica 10, 5280 Idrija ali z elektronskim sporočilom na naslov VOP@kolektor.com .

Naročite se na e-novice