Splošni pogoji prijave v bazo kandidatov za opravljanje strokovne prakse ali počitniškega dela

S podatki, ki jih posredujete, upravlja družba KOLEKTOR d.d., Vojkova ulica 10, 5280 Idrija (v nadaljevanju upravljavec). Upravljavec do poteka namena, za katerega so bili podatki posredovani oziroma največ 6 mesecev od vpisa v bazo kandidatov podatke hrani in jih elektronsko obdeluje z namenom zagotavljanja opravljanja strokovne prakse in počitniškega dela. Vaši podatki se lahko zaradi preverjanja možnosti opravljanja strokovne prakse ali počitniškega dela v skupini KOLEKTOR posredujejo družbam znotraj skupine KOLEKTOR ali tretjim osebam. Upravljavec vas bo lahko kontaktiral na navedene kontaktne podatke v možnosti za opravljanje strokovne prakse ali počitniškega dela.

Naročite se na e-novice