Podjetja v skupini

Kolektor CPG

Družba deluje na štirih glavnih področjih, ki so komplementarna podjetju Kolektor Koling: proizvodnja, gradnja, vzdrževanje in servis.

Kolektor CPG, d. o. o., je svojo osnovno dejavnost ob ustanovitvi leta 1962 (izvajanje rednega vzdrževanja in gradnje v omrežju državnih in lokalnih cest na severnem Primorskem) do danes nadgradil s poslovnimi dejavnostmi izvajanja vseh vrst gradenj, ki jih družba združuje na tehničnem področju in področju marketinga s pomočjo podpore ekonomsko-pravnega področja:

  • enoto nizkih in visokih gradenj,
  • enoto tunelogradnje
  • enoto gradbenih materialov,
  • enoto vzdrževanja cest,
  • enoto mehanizacija,
  • kontrolo kakovosti,
  • pripravo dela in projektivo ter geodetsko službo.

Družba strmi k nenehnemu posodabljanju tehnološke opremljenosti,  izkušenj ter strokovnosti zaposlenih. Cilj družbe je optimalno prilagajanje potrebam javnih in zasebnih naročnikov, ustvarjanje konkurenčne prednosti in zagotavljanje ugodne klime za zaposlene.

Skrb za družbeno in okolijsko odgovornost pa zagotavlja trajnostni razvoj družbe, kar dokazujeta tudi pridobljena certifikata ISO 9001 in ISO 14001.

S svojo opremljenostjo, ki obsega 60 tovornih vozil za razsuti tovor, 15  specialnih tovornih vozil  ter  105 gradbenih strojev je na najvišjem nivoju opremljenosti tovrstnih gradbenih podjetij v Sloveniji. Ob tem seveda ne smemo pozabit na dve asfaltni bazi, šest betonaren ter avtomatizirano proizvodnjo armirano betonskih izdelkov.

Certifikati
ISO 9001 (31. 05. 2026)
ISO 14001 (31. 05. 2026)
Kolektor CPG
  • Kristjan Mugerli, direktor

Kolektor CPG d. o. o.
Industrijska cesta 2, Kromberk
5000 Nova Gorica
Slovenija

T (05) 338 48 00
cpg@kolektor.com

Delite na socialnih omrežjih:

Hočeš vedeti več?
Pozanimaj se.

Aktualno