Novice

Vodstvi Kolektorja in Hidrie po (pre)dolgih 15 letih ponovno za skupno

13. 05. 2021

Na Kendovem dvorcu v Spodnji Idriji sta se srečali vodstvi dveh najpomembnejših gospodarskih velikanov v občini, koncerna Kolektor in korporacije Hidria. Namen srečanja je bil poiskati možnosti skupnega nastopa v dobro še hitrejšega razvoja Idrije, Spodnje Idrije in širše idrijsko-cerkljanske. S tem, ko sta vodstvi sedli za isto mizo, je bil že sam po sebi narejen velik korak naprej, ki kaže na to, da je prav vsako nesoglasje mogoče rešiti, če se le v ospredje postavi dobrobit širše skupnosti.

Vodstvi Kolektorja in Hidrie po (pre)dolgih 15 letih ponovno za skupno

Na srečanju sta vodstvi koncerna Kolektor in korporacije Hidrie predstavili svoje ključne strateške razvojne usmeritve za njun uspešen razvoj in rast v naslednjih letih. Pri tem ugotavljata, da med podjetjema obstajajo pomembne sinergije, ki jih je v dobro širšega okolja modro izkoristiti tako na človeškem, intelektualnem kot tudi socialnem področju.

Prvi korak na poti še tesnejšega sodelovanja je bil že narejen. Skupnega srečanja obeh vodstev sta se namreč udeležila tudi župan Občine Idrija, Tomaž Vencelj, in ravnateljica Gimnazije Jurija Vege Idrija, Karmen Vidmar. Dogovorili so se o skupnem sodelovanju Kolektorja in Hidrie ter občine Idrija pri praznovanju 120-letnice prve slovenske realke, ki bo polega spoštovanju velike tradicije te prve slovenske realke namenjeno pogledu v prihodnost Idrije in idrijsko-cerkljanske regije in njenih prebivalcev.

S tem je bilo z vseh strani konkretno potrjeno, da se bo v bodoče mogoče še marsikaj dogovoriti in to tudi realizirati. V preteklosti sta tako Kolektor kot Hidria veliko prispevala za lokalno okolje, vendar v zadnjem obdobju največkrat vsaka posebej. S sodelovanjem pa je lahko ta doprinos okolju, v katerem obe podjetji delujeta, še bistveno večji.

Prvo skupno srečanje in dogovor o sodelovanju je prvi mož občine, župan Tomaž Vencelj, pospremil z besedami: »Resnično vesel sem bil povabila na skupni sestanek vodstev koncerna Kolektor in korporacije Hidria. Vesel zato, ker se po mnogih letih rojeva sodelovanje, ki je za idrijsko občino izjemnega pomena. Dialog med najmočnejšima predstavnikoma gospodarstva v naši občini me kot župana navdaja z optimizmom, saj bo njuno sodelovanje nedvomno prispevalo h kvalitetnejšemu življenju v lokalni skupnosti. Imamo dobre pogoje in sposobne ljudi in skupaj lahko zastavimo in tudi uresničimo visoke cilje.«

Potrebnih je bilo vrsto let in sprememb, da sta koncern Kolektor in korporacija Hidria ponovno navezala stik in stopila skupaj v dobro vseh. Njun pristop je lep primer tega, kaj vse se da doseči in kaj vse preseči, če za to obstajajo jasna vizija, interes, želja in ljudje, ki to podpirajo in imajo željo po sodelovanju. Obe podjetji želita s tem prispevati k podobnim uspešnim primerom ne samo v lokalnem, temveč tudi v širšem slovenskem okolju, kjer že aktivno sodelujeta v avtomobilskem grozdu in širše. 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih:

Naročite se na e-novice