Novice

Transformacija podjetja Kolektor ATP: postajamo Kolektorjev kompetenčni center za program hibridnih komponent

05. 05. 2021

Kolektor ATP iz Postojne je proizvodno podjetje, ki v koncernu Kolektor razvija standardne procese in tehnologije za proizvodnjo zahtevnih brizganih in hibridnih izdelkov za avtomobilsko industrijo. V zadnjem obdobju podjetje uspešno nadgrajuje dolgoletne izkušnje s področja brizganja plastičnih mas s tehnologijami preciznega brizganja duroplastov, štancanja in metalizacije, ki jih na visoko avtomatiziranih proizvodnih linijah združi v končni produkt.

Transformacija podjetja Kolektor ATP: postajamo Kolektorjev kompetenčni center za program hibridnih komponent

Glavne vire rasti in priložnosti v podjetju vidimo v trendu elektrifikacije in hibridizacije v avtomobilski industriji. V zadnjih petih letih smo v nove tehnologije investirali dobrih 10 milijonov evrov in si tako zagotovili mnogo novih produktnih skupin za rast. Kljub oteženim razmeram zaradi pandemije v podjetju v letu 2021 načrtujemo še dodatnih 7 milijonov evrov investicij v nove avtomatizirane proizvodne linije, tehnologije industrije 4.0, obnove prostorov in pripojitev postojnskega dela Kolektor Orodjarne k podjetju Kolektor ATP. 250 zaposlenih trenutno ustvari dobrih 25 milijonov evrov prihodkov. Prek 90 odstotkov prihodkov realiziramo pri zahtevnih tujih kupcih avtomobilske industrije, kot so Bosch, Mahle, Adient, Schaeffler, Grammer, Raicam, Valeo in drugi.

Kolektor ATP se trenutno nahaja v drugi fazi transformacije. Na osnovi omenjenih investicij in že osvojenih novih produktov v prihodnjih letih pričakujemo podvojitev prihodkov in nadaljnje zaposlovanje. Rast konkretno pomeni preko 50 novih delovnih mest.    

Razlog za spremembe

Glavni razlog za spremembe v podjetju, ki so se začele leta 2017, je bila prenizka dodana vrednost na zaposlenega. Ta ni zadovoljevala potreb vseh deležnikov in je celo ogrožala dolgoročni obstoj podjetja. Takrat nosilni program avtomobilske tehnike, ki v glavnem zajema termoplastične izdelke za avtomobilske sedeže, je bil podvržen visokim cenovnim pritiskom. Kolektor ATP je v dobaviteljski verigi ponudnik procesa brizganja za znan izdelek in znanega kupca, kjer ni veliko prostora za razvoj in inovativnost. Cena izdelka je enostavno izračunljiva in temelji na visoki proizvodni učinkovitosti. Drugi proizvodni program pa je bila proizvodnja sesalnika višjega cenovnega razreda po naročilu kupca Lux International. Ključna slabost obeh programov je bila velika moč kupcev, ki so v veliki meri nadzorovali prodajne in nabavne pogoje ter s tem posledično dodano vrednost.

Zaradi naštetega je bila leta 2016 sprejeta odločitev, da v Postojni oblikujemo kompetenčni center za razvoj in proizvodnjo hibridnih izdelkov (hibridika). Kolektor razume hibridiko kot »košarico različnih tehnologij«, s katerimi lahko trgu ponudimo izdelke iz brizganih polimerov v kombinaciji z metalnimi deli, ki služijo povezovanju različnih električnih komponent v sodobnih avtomobilih. Ta strateška odločitev je leta 2017 dobila dodatni pospešek s prevzemom dveh podjetij, specializiranih na področju hibridike (Kolektor Conttek Nemčija in Kolektor Tesla Češka), ki danes skupaj s Kolektorjem ATP v Postojni tvorijo jedro programa Hibridne komponente. Celotni program Hibridne komponente trenutno ustvari več kot 100 milijonov evrov konsolidirane prodaje letno.

Razvoj podjetja – razvoj zaposlenih 

Transformacija podjetja se je začela s prestrukturiranjem in prekvalificiranjem zaposlenih. Če je bil v preteklosti delež zaposlenih s strokovno tehnično šolo precej nizek, v zadnjih letih ta delež raste. V zadnjih dveh letih zaposlujemo predvsem kandidate z vsaj V. stopnjo izobrazbe. Gre za mlade sodelavce, ki so v podjetju zaznali možnost osebnega in strokovnega razvoja.

Posebnost področja razvoja kadrov v Kolektorju ATP je, da smo z različnimi oblikami formalnega in neformalnega izobraževanja obstoječ kader prekvalificirali in ga opremili z novimi strokovnimi kompetencami, ki so se v našem podjetju skladno z novimi investicijami na področju hibridike znatno povečale. V kompetenčnem modelu, ki smo ga uvedli letos, smo med strokovnimi kompetencami, vezanimi na tehnično-razvojno področje, popisali kar 68 kompetenc, kar je za 40 kompetenc več kot pred petimi leti. 

Strokovni razvoj zaposlenih in prezaposlenih spodbujamo s (so)financiranjem formalnih izobraževanj, letno v povprečju vsaj dva zaposlena študirata ob delu s finančno pomočjo podjetja. Razvoj znanja in veščin spodbujamo z internimi in eksternimi usposabljanji, tečaji in delavnicami, z mentorskim sistemom, ki ga razvijamo in posodabljamo skladno s potrebami novih tehnologij in procesov, zaposlene usposabljamo in opremljamo z novimi kompetencami, vezanimi na področje hibridike, tako v Kolektorjevih podjetjih v Sloveniji kot v tujini, trenutno predvsem v Nemčiji.

S projektom ATP 4.0 so bile potrebe po izobraževanju zaposlenih in prilagajanju kompetenc novim zahtevam digitalizirane proizvodnje še izrazitejše. V ta namen smo za inženirski kader uvedli nove oblike usposabljanja, t. i. »job shadowing« (spoznavanje novih delovnih mest), organizirane v podjetjih s strokovnimi kompetencami s področja omogočitvenih tehnologij industrije 4.0 in za prehod v industrijo 5.0 na področjih brizganja (duroplasti), konstrukcije, štancanja, varjenja, avtomatizacije, strojnega vida in metalizacije.

Aktivno smo pristopili h koncernski štipendijski shemi, ki je z več kot 120 aktivnimi štipendisti ena največjih pri nas. Še naprej bomo med svoje štipendiste vabili študente in dijake predvsem s področja strojništva, elektrotehnike in mehatronike.

Uspešen regijski in lokalni 'sogovornik'

Ker v podjetju Kolektor ATP zaposlujemo večinoma ljudi iz Primorsko–notranjske regije, ki spada med manj razvite slovenske regije, z razvojem kompetenc, znanja in veščin naših zaposlenih kot podjetje vplivamo tudi na širši družbeno-ekonomski kontekst te regije, ki se kaže na področju razvoja lokalnega in regijskega okolja, socialne varnosti in zagotavljanja enakosti spolov. Skoraj polovica vseh naših zaposlenih so ženske, ki jih spodbujamo za prekvalifikacije na delovna mesta, ki so bila še pred tremi leti tradicionalno rezervirana za moške; tako imamo v podjetju vsako leto več nastavljalk linij, strojev, orodij.

Dolgoletno uspešno sodelovanje s ŠC Postojna se je pokazalo tudi v projektu MUNERA 3, ki je namenjen izobraževanju zaposlenih. Skupaj smo pripravili programa »Meritve, materiali in avtomatizacija v tehniki s tehniškim risanjem« in »Uspešno komuniciranje v sodobnih podjetjih«, naši zaposleni pa so se udeležili tudi drugih tečajev v organizaciji ŠC Postojna na temo varjenja, struženja, žične erozije ter učenja jezikov.

Uspešni smo tudi pri razvijanju novih, inovativnih idej, produktov in procesov, kar pričajo tudi regijske nagrade GZS za inovativnost. V letu 2018 smo tako prejeli zlato priznanje za novo zasnovo zabrizgavanja kovinskih palic v plastiko na vzglavniku MFA 2 za Daimler, v letu 2020 pa srebrno priznanje za prilagodljivo kad za metalizacijo trakov. Pri zaposlenih inovativnost spodbujamo tudi z internim nagrajevanjem.

Ob tej priložnosti se je na delovnem obisku in ogledu proizvodnje v podjetju Kolektor ATP mudil tudi župan občine Postojna, Igor Marentič, s sodelavci, ki je ob tej priložnosti povedal.

»Veseli smo, da imamo v naši občini podjetje, ki stoji na trdnih nogah, saj se zavedamo, da je dobro gospodarstvo tisto, ki doda občini vrednost in stabilnost. V občini Postojna beležimo vse večje priseljevanje in porast mladih in mladih družin. Vsi ti posamezniki pa potrebujejo delovna mesta. Zato je vsako takšno podjetje kot je Kolektor izredno pomembno za celo lokalno skupnost. Poudariti moram še, da Občina Postojna daje v zadnjih letih velik poudarek na gospodarstvo in podjetništvo na sploh. Na splošno je zaznati večje povpraševanje po prostih zemljiščih in tudi po prostih objektih, ki bi omogočali selitev podjetij v našo občino. V Obrtni coni Veliki Otok je bilo na voljo več stavbnih zemljišč v skupni površini cca. 17.000 m², opremljenih s ustrezno gospodarsko javno infrastrukturo. V preteklem letu smo preko javnih razpisov prodali vsa zemljišča, razen najmanjše parcele v velikosti 1000 m². Prodali smo stavbna zemljišča v Obrtni coni Liv, kjer se že gradijo nove proizvodne hale, ter stavbno zemljišče ob vpadnici v Postojno. Občina trenutno vodi tudi dva postopka priprave in sprejema OPPN za gospodarske cone v Prestranku, ki se ji s tem tudi obetajo boljši časi. In potem je tu še naš Podjetniški inkubator Perspektiva, ki bo tudi dobil prenovljeno podobo in dodatne prostore. Ponosen in vesel sem, da smo pred mesecem skupaj s še petimi občinami Primorsko-notranjske regije podpisali sporazum ob vzpostavitvi Mrežnega podjetniškega inkubatorja, saj se na ta način dodatno spodbujamo ustanavljanje in rast novih podjetij. Občina Postojna se zavzema na to, da tako manjšim podjetnikom kot večjim gospodarstvenikom pride naproti, če le je to mogoče in izvedljivo, saj je vsem v skupnem interesu, da v naših krajih ustvarimo prijetno in kakovostno delovno okolje.«

 

Ne spreglej

  

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih:

Naročite se na e-novice