Novice

Kolektor Sisteh z novimi projekti v Severni Makedoniji

22. 06. 2020

Kolektor Sisteh je v začetku maja podpisal večmilijonsko pogodbo na področju tehnološkega inženiringa priprave pitne vode v občini Štip v vzhodnem delu Severne Makedonije. 

 

Kolektor Sisteh z novimi projekti v Severni Makedoniji

Gre za nadgradnjo prvotne investicije iz leta 2012, ko smo skupaj s partnerjem Iskra Sistemi - M dooel izvedli rekonstrukcijo tamkajšne vodarne. Projekt smo takrat realizirali s pomočjo sredstev Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR) s strani Republike Slovenije in brezobrestnim posojilom Japonske.

Dva vodna vira v občini Štip

Občina Štip ima 43.000 prebivalcev, od katerih je kar 95 % priključenih na javno vodovodno območje, s katerim upravlja javno podjetje ISAR Štip. Uporabljajo dva vira vode. Prvega predstavlja podzemna voda, ki jo z vodnjaškimi črpalkami črpajo v vodarno. Pred uporabo v vodi z ozonom oksidirata mangan in železo in jo nato prefiltrirajo na peščenih filtrih. Drugi vir vode je vodni jez Zletovica. Voda iz slednjega je površinska voda, ki je prek mreže cevovodov na razpolago več občinam (Probištip, Sveti Nikole, Lozovo, Karbinci, Štip …).

Površinska voda je ob dežju obremenjena z motnostjo, ki jo je treba pred spuščanjem v vodovodni sistem odstraniti. Za pripravo vode vsaka občina skrbi sama. Občina Štip ima vodarno, ki na »klasičen« način bistri vodo iz Zletovice. To pomeni, da jo bistrijo z dodajanjem apna, koagulacijo, flokulacijo, usedanjem in filtracijo prek peščenih filtrov. V letu 2012 smo ob rekonstrukciji vodarne dobavili novo dozirno in merilno opremo ter programsko opremo za krmiljenje in nadzor, ki so odigrali ključno vlogo pri optimiziranju tehnologije obdelave. S povečanjem porabe vode v naslednjih letih se je izkazalo, da klasičen način priprave vode ne zadošča več. V letu 2018 je bilo izvedeno izboljšanje usedanja, vendar se je kljub temu začelo intenzivno razmišljati o nadgradnji na membransko tehnologijo.

Uspešno dobili projekt

V začetku leta 2020 je izšel razpis za nadgradnjo vodarne Štip na membransko ultrafiltracijsko tehnologijo. Kolektor Sisteh se je skupaj z Iskra Sistemi - M dooel prijavil na razpis in bil uspešen.

Prepričali smo jih z napredno ultrafiltracijsko tehnološko rešitvijo in poznavanjem kompleksnih procesov priprave pitne vode. Gre za projekt na ključ, ki obsega celoten proces od projektiranja, dobave tehnologije in opreme do zagona vodarne.

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih:

Naročite se na e-novice