Novice

Kolektor Igin: ponosni smo na še en večji uspešno zaključen projekt

22. 11. 2022

Pred dvema letoma je podjetje Kolektor Igin z Elektro Gorenjska podpisalo dobrih 6 milijonov evrov vredno pogodbo o izgradnji nove RTP postaje, ki bo pomembno prispevala k izboljšanju kakovosti in zanesljivosti oskrbe z električno energijo v Škofji Loki.

Kolektor Igin: ponosni smo na še en večji uspešno zaključen projekt

Zaradi čedalje večjih potreb po električni energiji v občini Škofja Loka in zagotovitve boljše obratovalne zanesljivosti in s tem elektroenergetske oskrbe se je investitor Elektro Gorenjska odločil za prenovo in nadgradnjo razdelilne transformatorske postaje v Škofji Loki. Zaradi vključevanja novih uporabnikov v omrežje se poraba električne energije v občini viša. Oskrbuje namreč preko 9400 uporabnikov, kar predstavlja več kot 40 odstotkov prebivalcev občine. Na višjo porabo v prihodnosti bosta med drugim vplivala tudi razvoj industrije in vedno večje število električnih avtomobilov, hkrati pa bo omrežje moralo v prihodnosti omogočati tudi vedno večje število priklopov razpršenih proizvodnih enot električne energije.

Večji del primarne opreme je bil v času sprejemanja odločitve o prenovi s 40 leti na robu svoje življenjske dobe, zato je bila zamenjava opreme ključnega pomena za zagotavljanje zanesljive oskrbe odjemalcev z električno energijo. Najbolj smiselna in učinkovita rekonstrukcija tovrstnih stikališč je zaradi enostavnejšega vzdrževanja in manjših prostorskih potreb v GIS izvedbi (Gas Insulated Switchgear). Staro 110 kV AIS stikališče (Air Insulated Switchyard) je tako zamenjalo novo 110 kV stikališče v GIS izvedbi, ki se nahaja v novozgrajeni stavbi ob lokaciji starega stikališča.

Poleg zamenjave primarne opreme (razen transformatorjev) smo s podizvajalci ob stari stavbi dogradili novo s prostorom za GIS stikališče in nove prostore krajevnega nadzorništva, sprojektirali, izdelali, dobavili in zmontirali smo sekundarno opremo za 110 kV in 20 kV stikališči, prenovili sistem lastne rabe ter prestavili obstoječa Etrina transformatorja na novo lokacijo. Transformatorja sta morala za preklop na novo stikališče GIS in nemoteno napajanje območja Škofje Loke namreč obratovati ločeno na starem in novem sistemu. Staro stikališče je tako obratovalo vse do zagona novega, da je bila oskrba z električno energijo neprekinjena, zatem pa smo ga porušili. Pred zaključkom projekta smo v sodelovanju z naročnikom spustili v pogon celotno postajo.

Slavnostne otvoritve objekta se je poleg vodilnih predstavnikov naročnika in Kolektor Igina udeležil tudi minister za infrastrukturo Bojan Kumer.


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih:

Naročite se na e-novice