Novice

Kolektor diamantni pokrovitelj 15. Inovacije energetike '23

06. 10. 2023

Na Brdu pri Kranju je potekal tradicionalni 15. Vrh Inovacija energetike ’23, ki je gostil preko 220 vodilnih predstavnikov energetike in industrije, ki so ob več kot 25 aktualnih primerih uspešnih zelenih praks in inovacij ter treh omizjih naslovili izzive, pred katerimi sta se znašla energetika in gospodarstvo ob zasledovanju podnebnih ciljev in prehoda v brezogljično družbo. Ker smo v Kolektorju zavezani k trajnosti, smo dogodek, ki ga organizira Prosperia, z veseljem podprli.

Ekipa Kolektor

Ekipa Kolektor

Zaradi pospešenega uvajanja obnovljivih virov in novih tehnologij doživljamo energetsko-podnebno disrupcijo, ki inovativnim in hitrim prinaša nove poslovne priložnosti. V času izrednega porasta novih tehnologij so novi inovativni poslovni modeli in pristopi ključni za uspešen zeleni energetski prehod. To je bila tudi osrednja tema dogodka 15. Inovacije energetike, največjega jesenskega srečanja vodilnih deležnikov napredne energetike in industrije. Dogodka so se udeležili strokovnjaki iz podjetij skupine Kolektor Technologies.

Na prvem omizju je sodeloval mag. Rok Vodnik, direktor skupine Kolektor Technologies, kjer je razprava tekla o poslovnih vidikih zelenega prehoda. Medtem ko se industrije prilagajajo, uvajajo inovacije in preoblikujejo, da bi izpolnile zahteve spreminjajočega se sveta, je pot do uspeha tlakovana z ekološko ozaveščenimi odločitvami. Ne gre samo za skrb za okolje, pač pa gre za strateško vizijo in izkoriščanje priložnosti. Podjetja, ki ne sprejemajo le zelenih tehnologij in praks, ampak so tudi vodilna pri preoblikovanju industrij za trajnostno prihodnost, bodo nedvomno končni zmagovalci tega transformativnega potovanja.

Kot je izpostavil Vodnik, je treba v Sloveniji ustvariti okolje za izvedbo večjih projektov elektrarn na obnovljive vire (t.i. utility scale), ki bodo zagotavljali dolgoročen vir zelene energije za industrijo, pa tudi večjo dodano vrednost. Za pridobitev investicijskih sredstev bank je pomembno, da so omenjeni projekti celostno razviti v skladu s smernicami ESG.

Vsi govorci strateške okrogle mize pa so si bili enotni, da je pred nami disruptiven odmik od fosilnih virov, v katerem bodo zmagali tisti, ki bodo pripravljeni na spremembe.

Aleš Koželjnik, direktor podjetja Kolektor sETup, je udeležence seznanil s tako imenovanimi »PPA dogovori« - o dolgoročnih pogodbah o prodaji, nakupu in upravljanju z električno energijo iz obnovljivih virov energije (OVE) ter predstavil aktualni primer sklenitve dolgoročne finančne pogodbe s skupino Kolektor Mobility. Spregovoril je tudi o nekaterih možnih načinih zamejevanja rizikov povezanih z zeleno transformacijo podjetij.

Dr. Gasper Artac, direktor razvoja energetskih in trajnostnih storitev iz Kolektor sETup, je predstavil dinamično načrtovanje in upravljanje medsektorsko povezanih energetskih sistemov. 

Sašo Kos, vodja elektro projektive v Kolektor Sisteh, pa je v sklopu tekmovanja za ''najboljšo inovacijo 2023'' predstavil projekt izgradnje velikega baterijskega hranilnika električne energije (BHEE) v industrijskem kompleksu Kolektor v Idriji.

Zeleno energetsko prihodnost bodo krojili brezogljični viri, aktivni odjemalci in rešitve za hranjenje energije, ki jih povezujejo sodobne tehnologije, kot je na primer umetna inteligenca. Velik potencial je zato v spajanju sektorjev toplote, hlajenja in električne energije, pametnih omrežjih in digitalnih platformah za dinamično načrtovanje in upravljanje odjema ter proizvodnje elektrike, smo slišali na dogodku.

Disrupcija energetike torej zahteva prilagajanje vseh in zmagali bodo tisti, ki bodo hitri in inovativni, je zaključek Vrha Inovacija energetike '23.

Vir: Prosperia


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih:

Naročite se na e-novice