Novice

Dovolj elektrike za pričetek obratovanja nove tovarne Knauf Insulation v Franciji

27. 06. 2019

V Kolektor Sistehu smo v sklopu gradnje nove tovarne izolacijskih materialov Knauf Insulation v severovzhodnem delu Francije konec maja predali namenu novo transformatorsko postajo, pomembno za zagotovitev zanesljive in varne oskrbe z električno energijo vsem porabnikov lokacije.

Dovolj elektrike za pričetek obratovanja nove tovarne Knauf Insulation v Franciji

Pri gradnji nove transformatorske postaje je najkompleksnejši del predstavljal nizkonapetostni stikalni blok xEnergy z vgrajeno stikalno opremo Eaton. NN stikalni blok xEnergy je namenjen za distribucijo električne energije v sistemih do nazivnih tokov zbiralnic 6300 A. Uporablja se za vgradnjo v zahtevnejše objekte, kjer je potrebna visoka zanesljivost napajanje porabnikov. Inštalirana moč sistema je 6 MVA. Stikalni bloki so bili dostavljeni na objekt v transportnih enotah. Na objektu so bili dokončno sestavljeni, predhodno pa tipsko preizkušeni skladno s standardom SIST EN 61439-1,2.

Zasnova stikalnih blokov xEnergy je bila izvedena z načrtovalskimi orodji, ki  omogočajo celovito zasnovo in umestitev v objekt ter prilagoditev posameznim projektnim zahtevam investitorja, potrebnim stikalnim in zaščitnim aparatom, ter vgradnim in priključnim možnostim objekta. Izkazali so se kot idealna rešitev za izvedbo celovite elektroenergetske oskrbe in napajanje pomožnih sistemov tako zahtevnega objekta, kot je novozgrajena tovarna v kraju Illange.

V okviru izgradnje smo vključili tri Kolektorjeve transformatorje v skupni moči 6 MWA (3x2 MVA).

Kolektor Sisteh je v okviru projekta izgradnje transformatorske postaje izvedel celovit inženiring,  z  elektroinštalacijskimi deli, projektiranjem opreme in sistemov za napajanje, dobave in montaže opreme do predaje funkcionalnega sistema investitorju v obratovanje, ki bo v celoti zaključeno po dokončanju gradnje celotnega objekta. Potrebno je bilo izvesti vse elektro inštalacije v transformatorski postaji za končni priklop tovarne na distribucijsko omrežje operaterja EDF, v kateri bo proizvodnja stekla konec poletja letošnjega leta.

Gre za enega največjih projektov Kolektor Sisteha na področju oskrbe z električno energijo v industriji, celotna oskrba z energijo pa je ključnega pomena za obratovanje nove francoske tovarne Knauf Insulation.

Ne spreglej

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih:

Naročite se na e-novice