Novice

ABC digitalizacije in uvajanja rešitev Industrije 4.0

03. 02. 2022

Vabljeni na brezplačni webinar za dvig produktivnosti, fleksibilnosti in stroškovne učinkovitosti z uvajanjem ustreznih strategij in rešitev za digitalno transformacijo proizvodnih podjetij. Spletni dogodek bo na sporedu v četrtek, 17. februarja 2022, od 9h do 12:15h ure.

ABC digitalizacije in uvajanja rešitev Industrije 4.0

Za izhod iz poplave informacij

Aktivnosti za digitalno transformacijo podjetij so v Sloveniji v polnem razmahu, pospešuje jih tudi Načrt za okrevanje in odpornost z razpisi za sofinanciranje digitalizacije gospodarstva. V poplavi informacij in rešitev pa je še vedno precejšnje število predvsem malih in srednje velikih podjetij, ki se soočajo z dilemami in vprašanji, kako celovito zastaviti proces digitalne preobrazbe, nanj ustrezno pripraviti kadre in zagotoviti ustrezen nabor novih (digitalnih) znanj, veščin in kompetenc. Predvsem pa, kako izbrati in začeti z uvajanjem rešitev Industrije 4.0 za dvig produktivnosti, fleksibilnosti in stroškovne učinkovitosti, ki so investicijsko optimizirane (CapEx/OpEx) in usklajene z dejansko stopnjo digitalne zrelosti podjetja.

Odgovori na konkretna vprašanja in dileme

Zato smo se v koncernu Kolektor v sodelovanju s pisarno KOC Krožno gospodarstvo, Štajersko gospodarsko zbornico in Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine odločili za izvedbo webinarja ABC digitalizacije in uvajanja rešitev Industrije 4.0 s katero bomo konkretno in po korakih odgovorili na vsa zgornja vprašanja oz. dileme in na dejanskih primerih uporabe prikazali uvajanje rešitev za pametne tovarne, ki proizvodnim podjetjem zagotavljajo nove priložnosti za povečevanje konkurenčnosti in uvajanje digitalnih produktov ali poslovnih modelov.

PRIJAVA NA DOGODEK: bit.ly/ABC_digitalizacije_PRIJAVA

Program dogodka

1. VSEBINSKI SKLOP: 9:00 – 09:45

 • Uvod v digitalno transformacijo in pametne tovarne prihodnosti (Vid Milojković, Kolektor Digital)
 • Digitalna transformacija se začne pri vodstvu priprava strategije (Mark Kalin, Kolektor Digital)

2. VSEBINSKI SKLOP: 09:45 – 10:30

 • Rešitve MES oz. sistemi za upravljanje proizvodnje (Bogdan Mali, Kolektor Sisteh)

ODMOR ZA KAVO: 10:30 – 10:45

3. VSEBINSKI SKLOP: 10:45 – 11:30

 • Primer uporabe: platforma za 12x hitrejši prenos in digitalizacijo znanja (Blaž Zafošnik, VIAR)
 • Primer uporabe: inteligentni robotski delavci (Marko Thaler, Airnamics in Kolektor Digital)

4. VSEBINSKI SKLOP: 11:30 – 12:15

 • Priprava kadrov na digitalizacijo in pridobivanje digitalnih kompetenc (Mateja Lavrič, Kolektor Digital)
 • Krožno gospodarstvo in digitalizacija (Damijan Marolt, Aquafil)

PRIJAVA NA DOGODEKbit.ly/ABC_digitalizacije_PRIJAVA

Govorci in vsebina predavanj

Mark Kalin (strategija in motivacija za digitalno transformacijo)
 • Direktor poslovnega razvoja v Kolektor Digital, ki je nosilec digitalne transformacije celotne skupine Kolektor. Izkušen strokovnjak za digitalizacijo in uvajanje novih poslovnih modelov, ki trenutno skrbi za vpeljavo in pozicioniranje portfeljskih rešitev Kolektor Digital-a znotraj in izven skupine. Mark je bil tudi direktor v Švedskem skladu 1337Works AB, vodja inovacij in razvoja v družbi BTC in je član Upravnega odbora Poslovnih Angelov Slovenije.
 • Vsebina predavanja: Pri snovanju strategij digitalne transformacije in akcijskih načrtov za uvajanje rešitev Industrije 4.0 mora zelo aktivno sodelovati vodstvo podjetja, ki ta proces podpre z ustreznimi ”ABC” koraki in usmeritvami. Motivacija mora torej prihajati z vrha in z elementi uspešnega voditeljstva jasno odgovarjati na vprašanja, zakaj se digitalne transformacije sploh lotevamo, kako bomo z njo zagotovili boljšo izkušnjo za kupce ter zaposlene in kako bomo v proces preobrazbe pritegnili sodelavce in aktivirali njihova znanja, veščine ter kompetence. Z izbiro ustrezne platforme za celovito vodenje digitalne preobrazbe si podjetja danes lahko zagotovijo dostop do ene najbolj dovršenih metodologij za ugotavljanje dejanske stopnje digitalne zrelosti, na osnovi katere lahko pripravijo učinkovito strategijo ter pripravijo akcijski načrt za uvajanje rešitve, s katerimi bodo dosegla zastavljene KPI-je.
Bogdan Mali (sistemi za upravljanje proizvodnje)
 • Bogdan Mali ima več kot deset let izkušenj na področju IKT in digitalne transformacije različnih industrij v mednarodnem okolju. Pri svojem delu se zavzema za vzpostavitev zaupanja in dolgoročnih partnerstev z naročniki, ki prihjajo predvsem iz vrst manjših oz. srednje velikih proizvodnih podjetij, kar omogoča zanesljiv napredek proti standardom Industrije 4.0.
 • Vsebina predavanja: Kolektor Sisteh je na osnovi skoraj 30 let globalnih izkušenj s sistemi vodenja in digitalizacije proizvodnih procesov razvil sodobno tehnološko rešitev Sinapro.IIoT, ki omogoča napredno upravljanje proizvodnih procesov v realnem času. Rešitev predstavlja celovit ekosistem za nadgradnjo s funkcionalnimi moduli, kar omogoča, da se na podlagi ugotovljene digitalne zrelosti proizvodnje in prepoznanih izzivov ter vizije razvoja podjetja prednostno implementira le tiste funkcionalnosti, ki so ključne za posamezno fazo digitalizacije.
 Blaž Zafošnik (platforma za digitalizacijo znanja)
 • Soustanovitelj in direktor podjetja VIAR, slovensko-ameriškega visokotehnološkega start-upa, ki se je kalil v pospeševalnikih 9Mile Labs v Seattlu in TechStars v Berlinu. Podjetje VIAR se je na globalnem trgu uspešno uveljavilo z dvema rešitvama, in sicer Viar360, platformo za virtualno resničnost, in plaftormo REWO, ki proizvodnim podjetjem pomaga kar 12x hitreje zajemati in prenašati znanja s pomočjo vizualnih navodil za delo in operativne postopke v proizvodnji. Blaž v podjetju skrbi za poslovni razvoj platforme REWO, ki jo s pridom uporabljajo številna proizvodna podjetja v Sloveniji in DACH regiji.
 • Vsebina predavanja: V proizvodnih podjetjih se generira veliko znanja, ki ga je težko zadržati. V časih visoke fluktuacije ter starajoče se populacije z veliko znanja, ki jo zamenjuje milenijska generacija, je ta izziv še toliko večji. Znanje je potrebno zajeti v digitalni obliki in ga s tem obdržati v podjetju. REWO kot učinkovita in uporabnikom prijazna platforma za zajem in prenos znanj v obliki vizualnih navodil za delo podjetjem pomaga, da na preprost način dokumentirajo svoje postopke in to znanje prenesejo na nove zaposlene ali na obstoječe sodelavce, ki se morajo hitro usposobiti za nove postopke ali produktne serije.
Marko Thaler (inteligentni robotski delavci)
 • Marko Thaler je poslovni direktor in soustanovitelj visokotehnološkega start-upa Airnamicsa ter tehnični direktor poslovne enote Kolektor Digital. Kot mednarodno priznan strokovnjak za umetno inteligenco in napredno industrijsko robotiko od leta 2017 vodi ter vizionarsko usmerja razvoj inteligentnih robotskih delavcev, hkrati pa v koncernu Kolektor zaseda vse tiste vloge, ki jih v dobi četrte industrijske revolucije od svojih kadrov zahtevajo povsem nova delovna mesta, kot je denimo arhitekt pametnih tovarn.
 • Vsebina predavanja: V najsodobnejših podjetjih, ki pospešeno uvajajo rešitve za pametne tovarne, gre najpogosteje za avtomatizacijo fizičnega in umskega dela z najsodobnejšimi tehnologijami socialne robotike in kognitivne avtomatizacije. Avtomatizacija nekvalificiranih delovnih mest je zaradi dostopnosti omenjenih tehnologij postala ekonomsko zelo dostopna in učinkovita ter enostavna za uporabo. Na delavnici boste spoznali, katere pogoje mora podjetje zagotoviti, kako zastaviti vse potrebne korake in kakšni so pričakovani donosi oz. učinki uvajanja inteligentnih robotskih delavcev v proizvodne obrate.
Mateja Lavrič (kadri v digitalni transformaciji)
 • Mateja Lavrič je direktorica korporativnega sklada tveganega kapitala Kolektor Ventures, ki vlaga v start-upe na področju Industrije 4.0 oz. tehnologij umetne inteligence, napredne robotike in najsodobnejših simulacijskih ter vizualnih tehnologij. Kot članica vodstvene ekipe Kolektor Digital pokriva področja operitvne učinkovitosti in poslovne odličnosti ter komuniciranja in kadrovanja. Z bogatimi izkušanjami v proizvodni logistiki in uvajanju vitkih ter agilnih pristopov poslovanja aktivno sodeluje tudi v širšem Kolektorjevem ekosistemu odprtega inoviranja, med drugim na področju priprave strategij in zagotavljanja ustreznih pogojev za razvoj novih poklicev prihodnosti.
 • Vsebina predavanja: Podjetja bodo za digitalno preobrazbo potrebovala zaposlene na delovnih mestih, ki trenutno še ne obstajajo. Gre za poklice, kot so arhitekt pametnih tovarn, aplikativni inženir za področje Industrije 4.0, specialist za omrežja in sisteme ali domenski inženir. Sočasno z uvajanjem novih tehnologij v poslovne procese bo treba zagotoviti tudi sistemske premike na področju izobraževanja, saj jih zahtevata tako prekvalifikacija zaposlenih kot tudi povsem nova učenja za pridobivanje novih digitalnih kompetenc. Na delavnici boste izvedeli, kako zastaviti kadrovske procese za prihodnost, kaj so glavne vsebine novih (nastajajočih) poklicev in kako motivirati sodelavce za vseživljenjsko učenje, da bomo kot posamezniki, podjetja in družba kos vse krajšim inovacijskim in tehnološkim ciklom.
Damijan Marolt (digitalizacija podjetja, ki stavi na krožno gospodarstvo)
 • Damijan Marolt je direktor obrata Econyl v okviru slovenske družbe Aquafil, ki se s proizvodnjo recikliranja poliamida 6 ukvarja že več kot dvanajst let. Odgovoren je za vsa področja – od proizvodnje in kontrole kakovosti do investicij ter vzdrževanja. Skrbi tudi za stalen razvoj novih postopkov in patentov priprave ter predobdelave osnovne surovine oz. odpadkov, saj je Aquafil zavezan krožnemu gospodarstvu, ki je hkati tudi glavno vodilo oz. vizija tega podjetja.
 • Vsebina predavanja: Podjetje Aquafil vpeljuje številne rešitve, ki predstavljajo primere dobrih praks digitalizacije poslovanja. Tako so denimo razvili in avtomatizirali enostavne faze proizvodnje, saj imajo od leta 2008 uvedene robote za snemanje in transport navitkov, uporabljajo pa tudi oddaljen nadzor nad celotnim procesom recikliranja in platformo za nadzor in pregled vzdrževanja.
Vid Milojković (moderator)
 • Sodelavec v ekipi Kolektor Digital in strokovnjak za poslovni razvoj ter strateška partnerstva z večletnimi izkušnjami v mednarodnem B2B okolju. Je futurist, katerega poslanstvo je pomoč podjetjem pri prvih korakih na poti v digitalno transformacijo in reševanje izzivov pri uvajanju inovativnih, eksponentnih tehnologij prihodnosti v proizvodnjo z namenom višje produktivnosti in organizacijske odličnosti vseh poslovnih procesov.

PRIJAVA NA DOGODEKbit.ly/ABC_digitalizacije_PRIJAVA


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih:

Naročite se na e-novice