Razvoj materialov

Prihodnost je v novih materialih

Odlika človeka je prav njegova želja in včasih celo nuja po ustvarjanju novega, po razumevanju obstoječega, po popravljanju napak in snovanju boljšega sveta. Izdelava novih in obetavnejših materialov ter stalen napredek tehnologije pogojuje boljše in kvalitetnejše življenje.

Kompoziti na osnovi duroplastov in termoplastov

Kompozitni materiali so anizotropni in nehomogeni materiali in med njimi lahko najdemo napredne materiale. Izdelani so z uporabo dveh ali več materialov: eden od materialov je vedno vezivo oziroma matrica, ostalo so armirni materiali, polnila in aditivi, katalizatorji in/ali topila. Uporabljeni materiali v izdelanem kompozitu delujejo enotno in s tem dajejo kompozitu edinstvene lastnosti.

 

Prednosti sodobnih kompozitnih materialov

Največja prednost sodobnih kompozitnih materialov je, da so lahki in odporni na različne obremenitve. Zahteve določene aplikacije narekujejo izbiro ustrezne kombinacije matričnih in drugih materialov za izdelavo novega kompozitnega materiala, upoštevajoč lastnosti vhodnih materialov in interakcij med njimi. Kompoziti zagotavljajo oblikovalsko fleksibilnost, saj jih je možno oblikovati v kompleksne oblike, kar ob uporabi primernega orodja omogoča izdelavo majhnih plastičnih, keramičnih in kovinskih izdelkov kompleksnih oblik.

Razvijamo kompozitne materiale v skladu s specifikacijami oz. zahtevami naročnika strank.

Nekateri napredni kompoziti so izdelani z uporabo ogljikovih vlaken kot armirnih materialov. Tudi ogljikove nanocevke uspešno uporabljajo za izdelavo specialnih in naprednih kompozitov, ki omogočajo izdelavo lažjih avtomobilskih in letalskih delov (nižja poraba goriva kot težja vozila). Ti materiali so lažji in močnejši od kompozitov izdelanih z uporabo steklenih vlaken, vendar so mnogo dražji za izdelavo.

Nanotesla Institut Logatec obvladuje postopke izdelave kompozitnih materialov za injekcijsko brizganje na bazi duroplastov (npr. fenol-formaldehidna smola, epoksidna smola) in različnih termoplastov.
Razvijamo kompozitne materiale v skladu s specifikacijami oz. zahtevami naročnika.

 

Nanomateriali

Tako kot je informacijska tehnologija spremenila našo miselnost in navade, tako je tudi nanotehnologija korenito posegla v vse pore našega bivanja in prinesla nova dognanja ter s tem vplivala na kakovost življenja.

Obvladujemo postopke izdelave magnetnih in nemagnetnih praškastih nanomaterialov ter disperzij in suspenzij.

Storitve

 

Aplikativni razvoj

Gradimo na pomembnem strokovnem znanju s področja kompozitov ter mikro- in nanomaterialov. To je podkrepljeno z leti dela na industrijskem področju in naložbami v različno opremo.


• Raziskovalno-razvojna dejavnost (R&D) na področju kompozitov in drugih materialov
• Sodelovanje z različnimi proizvodnimi podjetji
• Sodelovanje med industrijo in akademskimi ustanovami pri specifičnih industrijskih razvojno-raziskovalnih projektih (R&D)
• Pomoč pri prenosu novih tehnologij v proizvodne linije

Analizna in ostala oprema

Za uspešno opravljanje raziskovalno-razvojne dejavnosti je pomembno znanje uporabe različnih analiznih tehnik, instrumentov in laboratorijske opreme, ki nam pomaga izboljševati poznavanje surovin in materialov, hkrati pa v veliki meri pripomore k odločanju o smeri poteka razvoja posameznega materiala. Vse to je potrebno za uspešen razvoj in prenos znanja na pilotno skalo.

Iz leta v leto skrbimo za širitev analitskih, laboratorijskih in pilotnih kapacitet, kot tudi za širitev znanja strokovnega kadra, zaposlenega na Nanotesla Institutu Logatec.

 

 

Analizni instrumenti

Nabor analiznih instrumentov na Nanotesla Institutu zajema termične analize (DSC, TGA …), določitev strukture in velikosti delcev (SSA, XRD, DLS …) in določitev reoloških lastnosti (talilni in vibracijski viskozimeter ter navorni reometer).

Laboratorijska oprema in ostali instrumenti

S široko paleto laboratorijske opreme in ostalih instrumentov (centrifuga, mešala, ultrazvočni sonifikator, mlini, peči, sušilniki …) zadostimo potrebam za pripravo različnih vzorcev za analize ter vzorčnih materialov.

Pilotni agregati

Vloga in nabor pilotnih agregatov (homogenizatorji, gnetilci, stiskalnice, pilotni sušilnik …) sta se na Nanotesla Institutu v zadnjih letih močno okrepila, saj je prenos aplikativnega znanja na pilotno skalo pred industrijsko skalo neizbežen.

 

 

Zakaj sodelovati z nami

Kompetence
  • Izbor in analize primernih vhodnih surovin za razvoj in izdelavo ali izboljšavo različnih materialov
  • Razvoj novih materialov, pri katerem uporabljamo vsa obstoječa znanja razvoja različnih materialov nadgrajena z novimi raziskavami in spoznanji z namenom doseči zahtevane končne lastnosti izdelka ter z upoštevanjem ekoloških vidikov
  • Razvoj novih ali optimizacija že obstoječih tehnoloških postopkov priprave materialov na laboratorijskem nivoju v smislu ekološke sprejemljivosti – vsak novo razviti material potrebuje bodisi nov tehnološki postopek za uvajanje v praktično uporabo bodisi prilagoditev obstoječega tehnološkega postopka za zagotovitev zahtevanih karakteristik novo razvitega materiala
  • Prenos laboratorijskih postopkov izdelave na pilotni nivo, optimizacija pilotnih postopkov izdelave, izdelava prototipa
Prednosti
  • razvoj materialov po meri in predpisanih zahtevah naročnika
  • sodelovanje z naročnikom v vseh fazah razvoja materiala
  • strokovno reševanje problematike

Kontaktiraj nas

Skupaj bomo poiskali ustrezno rešitev

 

Naročite se na e-novice