Kolektor Vision ekipa je del projekta Qu4lity

1. 7. 2020

V največjem evropskem projektu Qu4lity, ki traja 39 mesecev, sodeluje tudi Kolektor. Projekt je osredotočen na avtonomno kvaliteto in proizvodnjo brez napake v industriji 4.0. V projektu sodeluje 45 patnerjev, kot so na primer ABB, Siemens, Philips in Continental, iz 13 evropskih držav. S pomočjo 14 pilotnih raziskav bo projekt na realen, merljiv in ponovljiv način prikazal potrjen, visoko standardiziran ter majhnim in srednje velikim podjetjem priročen produktni in servisni model za tovarno 4.0, ki bo zasledoval cilj proizvodnje brez napake. Prav tako bo projekt prikazal, na kakšen način lahko evropska industrija razvije edinstvene in podjetjem prilagojene strategije in konkurenčne prednosti za proizvodnjo brez napak. Glavni cilj projekta je zgraditi avtonomni model kakovosti za soočanje z izzivi industrije 4.0 na področju proizvodnje brez napak.

Proizvodnja brez napak je že več kot 40 let star koncept za pomoč pri vodenju kakovosti. Proizvodna podjetja se poslužujejo različnih pristopov za doseganje proizvodnje brez napak, kot so avtomatizacija proizvodnje, spremljanje stanja, optimizacija dobavne verige in predvidevanje vzdrževanja naprav. Kljub vsem pristopom uvedba proizvodnje brez napak še vedno ni uspešna. Velika podjetja se soočajo s številnimi zapletenimi postopki, medtem ko manjša in srednje velika podjetja nimajo znanja, veščin in ustreznih finančnih virov. Projekt Qu4lity bo tako manjša in srednje velika podjetja vodil in jim pomagal pri implementaciji proizvodnje brez napak.

Pilotni projekt, v katerem sodeluje Kolektor, se osredotoča na proizvodne linije, ki vključujejo proces brizganja plastičnih izdelkov. Anomalije, ki se lahko pojavijo kjerkoli tekom procesa brizganja, povzročijo slabšo kvaliteto proizvodov. Trenutno takšnih nepravilnosti ni mogoče zaznati dovolj zgodaj, da bi lahko napake v proizvodnem procesu popravili oziroma optimizirali v takšnem časovnem obdobju, da ne bi prišlo do številčnejšega izmeta slabih izdelkov.

Pilotna raziskava bo potekala na Kolektorjevih proizvodnih linijah, ki vključujejo brizganje plastičnih izdelkov. V dotični pilotni raziskavi poleg Kolektorja sodelujejo še Institut Jožef Stefan, Fraunhofer Institute for Software and Systems Engineering, CEA-LIST in Visual Components. Kolektor bo poleg proizvodnih linij zagotovil še:

  • ustrezno digitalno platformo vključno z lastno programsko opremo KiS 4.0 in lastnim proizvodnim informacijskim sistemom (angl. MES/MOM),
  • zbral ustrezne vzorce in zagotovil orodja in materiale potrebne za proizvodnjo,
  • razvil in vgradil inteligentne IoT senzorje,
  • zbral podatke in razvil metode za razumevanje teh podatkov (angl. Big Data) ter
  • zagotovil komunikacijo z roboti.

Kolektor in partnerji bodo nadzirali model za brizganje plastike, končne izdelke in parametre, kot so temperatura, tlak in zvok tekom procesa. Dobljene podatke bodo primerjali s kakovostjo izdelkov in skušali s pomočjo strojnega učenja najti povezave med določenimi parametri in dobrimi oziroma slabimi izdelki.
Cilj pilotne raziskave je, da bo sistem zaznal potencialne anomalije v proizvodnem procesu in jih tudi sam popravil, v kolikor bo to mogoče, oziroma o napaki obvestil operaterja. Na ta način se bo zmanjšala količina slabih izdelkov za vsaj 20%, kar bo dvignilo učinkovitost in donosnost proizvodnih linij, ki vključujejo proces brizganja plastičnih izdelkov.

Več o projektu

Image result for eu flag

Ta projekt je prejel sredstva iz raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske Unije Horizon 2020 v skladu s sporazumom o delitvi sredstev št. 825030.

              

 

 

Naročite se na e-novice