Odgovornost do informacij

Politika upravljanja in varovanja informacij

Zavedamo se, da imajo informacije za nas ključno vrednost, zato imamo za njihovo zaupnost, celovitost in razpoložljivost vzpostavljen Sistem upravljanja in varovanja informacij (SUVI), ki je integriran v sistem vodenja družbe.

 

 

Sistem upravljanja in varovanja informacij obsega:

  • zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti informacij,
  • varovanje informacij pred nepooblaščenimi dostopi, razkritjem, spremembami ali uničenjem,
  • ozaveščanje in izvajanje usposabljanja o informacijski varnosti,
  • seznanjanje s pravili varne uporabe informacijske infrastrukture,
  • obvladovanje varnostnih incidentov ter pravočasno in ustrezno ukrepanje,
  • redno analiziranje tveganj in njihovo zmanjševanje.

   

  

Naročite se na e-novice