Odgovornost do naravnega okolja

Skrbimo za okolje

Ker se zavedamo, da s svojimi aktivnostmi vplivamo na okolje, nas pri delovanju vodi odgovoren odnos do okolja. Varstvo okolja je pomemben pogoj za trajen in uspešen razvoj skupine Kolektor, za kakovostno življenje zaposlenih ter celotne družbe. 

Pri postavljanju ciljev upoštevamo

  • zmanjševanje porabe energentov
  • zmanjševanje porabe pitne vode
  • zmanjševanje količine industrijskih odpadkov
  • zmanjševanje količine komunalnih odpadkov
  • povečanje deleža ponovno uporabljenih materialov 
  • razvijati izdelke in storitve, da bo njihov vpliv na okolje tekom uporabe in po končani rabi čim manjši
  • redno usposabljati, obveščati in ozaveščati zaposlene o zahtevah, stanju, doseženih ciljih s področja varstva okolja ter
  • okoljsko osveščati tudi vse tiste, ki delajo za družbe v koncernu Kolektor

Kolektor odgovorno deluje v čistem okolju

Naročite se na e-novice