Zgodbe sodelavcev

Kolektorjevci, ki stojijo za uspešnim razvojem aplikacije I 4.0 READINESS

Z aplikacijo I 4.0 READINESS lahko podjetja na učinkovit in kredibilen način ugotovijo, kakšna je dejanska stopnja njihove digitalne zrelosti.

 
Aplikacija I 4.0 READINESS

Aplikacija I 4.0 READINESS

Z aplikacijo I 4.0 READINESS lahko podjetja na učinkovit in kredibilen način ugotovijo, kakšna je dejanska stopnja njihove digitalne zrelosti, jo primerjajo z reprezentativnim vzorcem podjetij iz razvitih trgov in preverijo, če so njihove aktivnosti na področju digitalizacije skladne s tem, kar narekujejo globalni trendi. O izkušnjah pri razvoju in pomenu te aplikacije, ki trenutno zagotavlja enega najbolj celovitih pristopov in metodologij pri ocenjevanju in načrtovanju procesov digitalizacije podjetij, smo se pogovarjali s Kolektorjevci, ki stojijo za razvojem te aplikacije.

Pri razvoju aplikacije I 4.0 READINESS sta moči združila koncern Kolektor in Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Na strani Kolektorja so svoja znanja, izkušnje in kompetence prispevali predvsem vodja projekta Maja Leban, izvršna direktorica informatike, sodelavca iz IT oddelka Nejc Menard in Franci Rojc ter član ekipe Kolektor Digital Nejc Lisac.

Poleg omenjenih sogovornikov so k razviju aplikacije I 4.0 READINESS na strani Kolektorja pomembno prispevali tudi sodelavci iz IT oddelka Jure Purgar, Rok Krašna in Andrej Čuk, ki so sodelovali pri programiranju aplikacije in pripravi uporabniškega vmesnika. Ksenija Škrlj, zunanja svetovalka za projekte digitalizacije v Kolektor Digital, je svoj pečat pustila pri kreiranju vprašalnika, postavljanju metrik in kalkulacij ter pripravi gradiv za potencialne uporabnike. Strateško pa sta nad razvojem aplikacije poleg Maje Leban bdela še član uprave koncerna Kolektor Valter Leban in direktor poslovnega razvoja Kolektor Digital Aleš Gajšek.

 

 

 Maja Leban, izvršna direktorica informatike: Razvoj aplikacije za strukturirano ugotavljanje in ocenjevanje digitalne zrelosti podjetij so narekovale tako interne potrebe kot razmere na trgu.

Zaradi kompleksnosti procesa digitalizacije se namreč podjetja lahko hitro izgubijo na poti, saj energijo, vire in sredstva razpršijo v preveč različnih smeri, to pa navadno ne obrodi želenih rezultatov. Poleg tega pogosto ne vedo, v kolikšni meri so digitalno zrela glede na primerljiva podjetja in kakšna je vrzel med trenutnim in želenim stanjem. Tako smo tudi v enem od Kolektorjevih podjetij, kjer smo izvedli interno testiranje aplikacije, pomagali razčistiti marsikatero vprašanje, vodstvo pa se je strinjalo z oceno in predlogi za izboljšanje stanja. 

Ko smo izbirali pravega partnerja za razvoj aplikacije smo iskali tako strokovne kompetence kot dostop do znanj, ki velikokrat ostanejo zaprta v akademskih krogih. Izbira fakultete, kjer sem sicer preživela svoja študentska leta, se je tako ponudila sama od sebe, poleg tega smo s FRI intenzivno začeli sodelovati ravno v času oblikovanja omenjenega novega stebra Kolektor Digital. Na začetku je sicer bilo kar veliko usklajevanj, tudi in predvsem o razumevanju našega zastavljenega cilja, ko pa smo pričakovanja uskladili, je sodelovanje gladko steklo. V največje zadovoljsto mi je, da smo dosegli cilj, ki je bil na začetku videti nemogoč. 
Aplikacija, ki nam učinkovito služi tudi kot pripomoček pri prodaji rešitev, ki jih razvijamo v Kolektor Digital, je po mojem poznavanju edinstvena na trgu. Ugotavljanje digitalne zrelosti po naši lastni metodologiji ima dodano vrednost tudi v konkretnih priporočilih. Ker so naši rezultati dobri, računam, da bo marsikatero podjetje sodelovali z nami. Obljubimo lahko, da bomo s pomočjo ankete in intervjujev odprli in razčistili marsikatero vprašanje oz. dilemo, zanje našli prava priporočila, hkrati pa iz palete vsega, kar razvijamo v Kolektor Digital, znali ponuditi prave produkte in rešitve za učinkovito digitalno transformacijo proizvodnih podjetij.”

 

 

Nejc Menard, član oddelka informatike: Povabljen sem bil k sodelovanju pri ovrednotenju aplikacije z vidika uporabnika, pa tudi v diskusijo o uporabniškem razumevanju vprašanj.

Predlagal sem konkretne predloge za dopolnitev uporabnosti in razumevanja same aplikacije, izpostavil pa tudi predloge, ki so bili usmerjeni v gradnjo baze znanja z dodatnimi vsebinskimi podvprašanji za boljše razumevanje strank in hkrati širjenje našega znanja. Medsebojno razumevanje akademske, bolj teoretične, in bolj praktične gospodarske sfere, je bil svojevrsten izziv. Obe strani imata svoj vidik, z uspešno združitvijo pa smo razširili naše znanje in poglede. V veliko zadovoljstvo mi je, da aplikacijo lahko uporabimo kot gonilo prihodnjih poslovnih priložnosti v projektih digitalizacije.

 

 

Franci Rojc, vodja projektov v oddelku informatike: ”Pri vprašalniku sem sodeloval predvsem pri vsebini in pojasnjevanju dilem med testnimi udeleženci in akademsko sfero.

Zanimivo je bilo spoznanje, na koliko različnih načinov se lahko razume vprašanje, na katerega ima vsakdo lasten pogled, tako da sem bil v določenih primerih tudi sam v dvomih, ali prav razumem določena vprašanja. S skupnimi močmi smo se na koncu uspeli poenotiti, saj sta tudi profesorja iz FRI zaradi zelo dobrega razumevanja vsebin, ki smo jih obravnavali, znala odlično dopolniti vprašanja s podvprašanji. V zadovoljstvo mi je, da aplikacija podjetjem pomaga pridobiti kredibilno oceno digitalne zrelosti in predloge za dvig nivoja digitalne zrelosti v prihodnje.

   

 

 

Nejc Lisac, vodja projektov v Kolektor Digital: Sodelovanje pri razvoju aplikacije I 4.0 READINESS mi je predstavljalo prav poseben izziv, saj združitev različnih mednarodno uveljavljenih in lastno postavljenih metodologij predstavlja edinstven dosežek na tem področju. 

Sodeloval sem predvsem pri pripravi ustreznih vsebin in koordinaciji akademske sfere, internih in zunanjih strokovnjakov ter razvoja. Kljub kompleksnosti in zahtevnosti pripravljene rešitve mi glede na dosežen rezultat in odlično sprejetost aplikacije na trgu sodelovanje v tej zgodbi predstavlja veliko zadovoljstvo.

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih:

Naročite se na e-novice