Strojništvo

Simulacija tokovnih in tlačnih razmer v drsnem ležaju vodne črpalke

Glavni prednosti 3d zobniških črpalk sta visok volumetričen izkoristek in kompenzacija obrabe na ozobju tekom življenjske dobe. Eden od ključnih elementov črpalke je drsni ležaj, ki prenaša mehanske obremenitve s hidravličnega dela na ohišje.

Opis naloge

Naloga obsega 3d CFD analizo obstoječega drsnega ležaja vodne črpalke ter optimizacijo oblike glede na podane obremenitve. Na ležaj poleg sile v radialni smeri deluje tudi moment, ki povečuje obremenitve na robnih površinah ležaja. Simulacije se izvede v programskih okoljih CFX ali Fluent.

Opomba: Naloga se lahko razširi z eksperimentalno analizo razmer v ležaju in/ali analizo obrabe v mejnem načinu delovanja.

 

 Cor1

 Cor2

Prijavi se

Kontaktna analiza delovanja 3d zobniške črpalke

Glavni prednosti 3d zobniških črpalk sta visok volumetričen izkoristek in kompenzacija obrabe na ozobju tekom življenjske dobe. Oblika površine ozobja definira lastnosti toka v črpalki ter način prenosa obremenitev med kontaktnimi površinami. Obremenitve so v večji meri odvisne od razporeditve hidravličnega tlaka v črpalki.

Opis naloge

Tema naloge je kontaktna simulacija gibanja črpalnih delov. Pri tem bodo kot robni uporabljene vnaprej podane sile in momenti, ki so rezultat že izvedenih CFD analiz. Analiza se izvede v programskem okolju Abaqus. Rezultati simulacije bodo napetosti v strukturi črpalnih delov ter kontaktni tlaki na teh površinah.

Naloga se lahko razširi z razlago korelacij med rezultati simulacije in že znanimi podatki o obrabi komponent tekom življenjske dobe.

 cor3

 cor4

 

Prijavi se

Določitev Hertzovega kontaktnega tlaka na ozobju 3d zobniške črpalke

Glavni prednosti 3d zobniških črpalk sta visok volumetričen izkoristek in kompenzacija obrabe na ozobju tekom življenjske dobe. Obvladovanje obrabe in zagotavljanje mehanske trdnosti sta ena od ključnih dejavnikov pri razvoju teh črpalk.

Opis naloge

Naloga zajema določitev Hertzovega tlaka v kontaktih TMC črpalke. Robni pogoj za analizo so že poznane obremenitve (sila in moment), ki izvirajo iz razporeditve hidravličnega tlaka. Drugi del naloge obsega iskanje korelacij med eksperimentalnimi testi 3d zobniških črpalkah s poudarkom na analizi obrabe.

 

 cor5

 cor6

Prijavi se

Analize kavitacije v 3d zobniški črpalki

Maksimalen dosegljiv pretok zobniške črpalke je odvisen od medija, okolja v katerem črpalka deluje ter od konstrukcije tega stroja. Našteti dejavniki vplivajo na pojav kavitacije, katerega poznavanje je nujno za definicijo obratovalnega območja črpalk.

Opis naloge

Naloga obsega analizo vzrokov za kavitacijo ter mejnih pogojev obratovanja, v katerih se pojavi kavitacija. Obravnavan bo vpliv kavitacije na volumetrični izkoristek črpalke in na življenjsko dobo. Osrednji del naloge vključuje eksperimentalni pristop, možna pa je tudi razširitev z uporabo numeričnih metod.

 

 cor7

 cor8

Prijavi se

Izdelava 1d modela 3d zobniške črpalke

Opis naloge 

Tema je razvoj poenostavljenega modela črpalke v programskem okolju Amesim. Kot vhodni pogoji bodo upoštevani rezultati že obstoječih simulacij in testov.

 cor9

 

 

Prijavi se

Simulacija zamrzovanja medija v 3d zobniški črpalki

Nekatere aplikacije zahtevajo brezhibno delovanje črpalke tudi po več ciklih zamrzovanja medija znotraj črpalke. Posledično je razumevanje poteka zamrzovanja ključno za zagotavljanje dolgoročnega delovanja črpalke.

Opis naloge

Nekatere aplikacije zahtevajo brezhibno delovanje črpalke tudi po več ciklih zamrzovanja medija znotraj črpalke. Posledično je razumevanje poteka zamrzovanja ključno za zagotavljanje dolgoročnega delovanja črpalke.

Vsebina naloge je simulacija poteka zamrzovanja v črpalki pri različnih robnih pogojih. Dodatno se lahko izvede eksperiment, pri katerem se spremlja potek zamrzovanja v temperaturni komori.
Simulacije se izvede v programskem okolju Fluent.

 

 

 

Prijavi se

Analiza mehanskih obremenitev na komponentah 3d zobniške črpalke

Delovanje hidravličnega tlaka v črpalki povzroča obremenitve mehanske strukture črpalk.

Opis naloge

Določitev napetosti v strukturi črpalnih delov. Kot robni pogoj se lahko upošteva hidravlične tlake iz (že obstoječih) analiz tokovnih in tlačnih razmer v črpalki.

 

 cor10

 cor11

Prijavi se

Modeliranje kinematike COR črpalke

Opis naloge

Modeliranje kinematike gibanja črpalnih delov COR črpalke na osnovi vhodnih podatkov iz CFD simulacije (mehanske obremenitve komponent,..) in eksperimentalnega testiranja črpalke upoštevajoč dejansko stanje v črpalki (obremenitve, premiki). Modeliranje temelji na poznavanju in uporabi Abaqus programske opreme.

 

 

 Prijavi se

Industrijsko oblikovanje ohišja COR črpalke za mobilno Ultrafiltracijsko enoto

Opis naloge

Konstrukiranje oz. industrijsko oblikovanje ohišja COR črpalke za mobilno Ultrafiltracijsko enoto. Sestav vključuje komponente črpalke, motorja, elektronike, UF filtra in Li-Ion baterije. Cilj naloge je oblikovati končen dizajn upoštevajoč tehnične omejitve in potrebe, zahteve trga oz. segmenta uporabnikov.  Naloga vključuje tudi realizacijo oz. izdelavo in testiranje prvih prototipov.

 

 

 

 Prijavi se

Razvoj izdelka - Projektno delo/faza povpraševanja, ponudbe

Opis naloge

Seznanitev s standardni projektnega dela, razvoja izdelkov,…
Pregled referenčne speficikacije aplikacije obravnavane v nalogi
Vnos specifikacije v PLM sistem Polarion + seznanitev s Polarion programskim okoljem.
Seznanitev s programskim orodjem Siemens Product Cost Management namenjenemu izdelavi cenovnih kalkulaciji za izdelke (vnos materialih kosovnic, tehnoloških postopkov,..)

Proizvodna Tehnologija COR črpalk

Opis naloge

Spoznavanje tehnologija izdelave COR črpalk (črpalni elementi, motorne komponente)
Tehnologija brizganja, naknadne operacije,.. (stroji, oprema, orodja,.. Cikel časi,..)
Tehnike analiziranja kvalitete (CMM, 3D skeniranje,..)
priprava tehnološkega postopka in ocena stroškov proizvodnje s pomočjo Siemens Product Cost Management programske opreme.

 Prijavi se

 

Lasersko strukturiranje Cu vodnikov za omogočanje tesnega obbrizgavanja – študija principa in ustreznih parametrov obdelave.

Opis naloge

Določen je način obdelave ravne površine z obstoječim gravirnim laserjem, ki omogoča tesno obbrizgavanje tako s termoseti kot termoplasti. Potrebno je določiti robne pogoje (moč laserja, hitrost obdelave, dopusten odmik od goriščne razdalje, dopusten nagib in določiti pogoje obdelave okrog robov, …) obdelave, ki še vedno zagotavlja tesno obbrizgavanje. Določiti je treba tudi možne metode karakterizacije obdelane površine.

  

 Prijavi se

Analiza hrupa s pomočjo merilne diagnostike Siemens LMS SCADAS XS

Opis naloge

Namen je izmeriti in analizirati hrup motorja s pomočjo merilne diagnostike. Cilj je na podlagi izdelanih analiz odkriti izvor povečanega hrupa (ležaji, zobniki, debalans …). Omenjena oprema je nabavljena, ni pa še inštalirana. Za sodelovanje pri nalogi se pričakuje predznanje glede zvoka (valovanje, harmoniki …).

Možnosti nadaljnje uporabe oz. razširitev naloge, analiza ter meritve potencialno možne na vseh pogonih.

Prijavi se

Optimizacija delovnega procesa končne montaže TQ pogona

Opis naloge


Preučitev trenutnega stanja končne montaže TQ pogona. Preveriti čase posameznih montažnih operacij ter v dogovoru optimiral eno ali več montažnih operacij, npr. montažo rotorja v ohišje.
Za omenjeno operacijo zasnovati ter skonstruirati potrebno montažno orodje. Po implementaciji orodja ponovno opraviti meritve časov ciklov. Cilj je skrajšanje časa cikla montažne operacije ter manj prekladanja.

Možnosti nadaljnje uporabe oz. razširitev naloge: Zasnova orodja bi morala biti univerzalna vsaj za dva tipa TQ pogonov.

Prijavi se

Tržna Analiza področja zobniških črpalk za ne-avtomobilski trg

Opis naloge

Seznanitev s tehnologijo črpalk (generalno)

Seznanitev s COR tehnologijo črpalk (generalno)

Seznanitev s  različnimi aplikacijami črpalk v avtomobilski in neavtomobilski industriji

Pregled stanja na trgu (sistemi, vrste črpalk, segmenti uporabe, velikost trga, konkurenca,…)

Market analiza segmentov, kjer se uporabljajo črpalke s podobnimi karakteristikami kot jih nudi COR tehnologija.

Prijavi se

Brezkrtačni Elektromotorji in njihovo upravljanje

Opis naloge

Seznanitev z osnovami BLDC motorjev
Seznanitev s področjem El-magnetnih simulaciji motorjev
Seznanitev s področjem El-magnetnih meritev motorjev
Načini krmiljenja elektromotorjev
Izdelava enostavne programske opreme za krmiljenje elektromotorja COR črpalke

 

 

Optimizacija delovnega procesa končne montaže linearnih pogonov

Opis naloge

Naloga zajema preučitev trenutnega stanja montaže linearnega pogona, natančneje napenjanja jermena. Napenjanje jermena pri montaži linearnega pogona je fizično težko, težko je zagotoviti ponovljivost, saj je vpliv človeškega faktorja zelo velik. Za omenjeno operacijo je potrebno zasnovati ustrezen montažni pripomoček, ki bi zagotavljal ponovljivo prednapetje jermena, hkrati pa bi bil enostaven za uporabo.

Cilj naloge je zagotoviti večjo ponovljivost prednapetja jermena, lažje rokovanje, skrajšanje časa cikla montažne.

Možnosti nadaljnje uporabe oz.razširitev naloge za trenutne tipe linearnih pogonov.

 

Prijavi se za sodelovanje na izbrani nalogi

Osebni podatki

Izobrazba

Priloge

Sporočilo

form.widget.captcha.unreadable

Naročite se na e-novice

Korporativne vsebine:

Programske vsebine: