Zaključek projekta Digitalni skok - JUMP

 

 

 

 

Zaključek projekta Digitalni skok - JUMP

Kolektor je skupaj s konzorcijskimi partnerji Domel, Špica International in Audax marca 2024 uspešno zaključil projekt digitalne preobrazbe JUMP. Izpeljali smo 11 podprojektov, katerih rdeča nit je digitalizacija proizvodnih podatkov, izboljšanje učinkovitosti procesov proizvodnje in vodenja z napredno izrabo podatkov in modeliranjem procesov, vzpostavitev digitalne niti na področju nabavno-prodajnih procesov, kakovosti, kadrovske funkcije in drugih podpornih procesov.

Z uporabo razvitih in uvedenih tehnologij smo izboljšali raven digitalizacije pri vseh konzorcijskih partnerjih.

Podprojekt 1: Platforma pametne tovarne: Vzpostavljena je integracija obstoječih IT sistemov (SAP, MES Sinapro, Windchill, Time&Space, MyKolektor, LEAP …) v enotno informacijsko hrbtenico, ki omogoča povezovanje in komuniciranje prej nepovezanih informacijskih sistemov med seboj. Izvedena je avtomatizacija opravil za oskrbo delovnih mest v proizvodnji in robotizacija nekaterih najkompleksnejših delovnih mest (npr. pakiranje, SPC merilna mesta). Prav tako je za določene faze proizvodnega procesa zagotovljeno samodejno spremljanje sledljivosti materialov oz. produktov.

Podprojekt 2: Napredna izraba proizvodnih podatkov: V sklopu projekta so v Domelu nadgradili proizvodno opremo in obstoječo arhitekturo za zajem še večjega števila podatkov (iz PLK, SCADA, MES in ERP sistemov), jo povezali v omrežje za obdelavo z algoritmi v realnem času, za obveščanje operaterjev o trendih proizvodnje in možnih vzrokih za spremembe in zastoje. Vzpostavili so tudi podatkovno skladišče in uvedli uporabo BI orodij za napredno analitiko. Za zagotavljanje kakovosti oz. naprednejše rabe podatkov o orodjih in produktih, so digitalizirali prenos podatkov od razvoja preko konstrukcije, izdelave orodja do proizvodnje z vzpostavljeno interakcijo s programom Windchill.

Podprojekt 3: Management orodij: V SAP informacijskem sistemu je bilo razvito orodje za obvladovanje stanja in  razpoložljivosti orodij ter naročanje storitve za vzdrževanja orodij. Na orodjih smo vzpostavili sledljivost preko QR kode, na osnovnih sredstvih pa preko RFID oznak. S to nadgraditvijo bo v proizvodnji prihajalo do manj zastojev. Kakovost in količina orodij je v vsakem trenutku znana, saj so jasno razvidni statusi orodij, količine in njihova nahajališča. Vzpostavljena je tudi interakcija z  Windchill okoljem.

Podprojekt 4: QMS: S postavitvijo OP centra smo izvedli digitalizacijo vsebin s področja kakovosti od FMEA, preko planov kontrole, SPC meritev, kalibracije meril do reklamacij in analiz neskladnosti. Nova QMS platforma se povezuje s SAP-om in OpenText-om, preko katerega je urejen dostop do tehničnih risb iz Windchill-a. Poglavitna prednost je avtomatizacija večjih sklopov opravil in celovit nadzor nad njimi.

Podprojekt 5: Management prodajnih potreb: V poslovno funkcijo prodaje so v Domelu implementirali spremljanje točnosti prodajnih napovedi. V funkcijo skladiščenja in proizvodnje so digitalizirali vse potrebne vire in materialne premike. V funkcijo nabave so implementirali oddajo procesov dobavitelju in funkcijo vitke oskrbe zasnovane na oblačni tehnologiji. V funkcijo oskrbovalne verige so implementirali deljeno vrednotenje izdelkov. V funkcijo proizvodnje so implementirali naročanje in knjiženje porabe materiala po dejanski porabi ter digitalizirali sestanke stalnih izboljšav in urnik razporedov delavcev. V planiranje so v digitalni dvojnik implementirali spodobnosti zaposlenih kot kriterij za razvrščanje proizvodnega plana. V vse poslovne funkcije, ki sodelujejo v procesu managementa prodajnih potreb, so implementirani prototipi na tisti del sistema, kjer se spremljajo dejanski učinki glede na raziskave. Cilj je, da se prototipe čim prej prenese na uporabo v celoten sistem.

Podprojekt 6: Kognitivni AI asistent: AI asistent (QlectorLEAP) dostopa do podatkov o stanju proizvodnje v realnem času, o planirani prisotnosti in razpoložljivosti delavcev, o razpoložljivosti in količini proizvodnih orodij. S temi podatki omogoča učinkovitejše planiranje proizvodnje ter prevzema del organizacijskih funkcij planerjev, delovodij in logistov. Z napovedovanjem prihodnjih scenarijev in napovedjo prihodnjih kazalnikov oz. KPI-jev imajo uporabniki boljši pregled nad pričakovanim stanjem v proizvodnji.

Podprojekt 7: E2E - spremljanje in monitoring: V podjetju Špica so vzpostavili pilotno postavitev SaaS prodajnega lijaka ter izvedli demonstracijo v realnem okolju. T.i. data-driven pristop za spremljanje strank na nakupni poti ter napredna AI analitika za učinkovitejšo usmeritev marketinško prodajnih aktivnosti, nudita odlično preventivno podporo kupcem in proaktivno sugerira izbor njihov ključnih potreb in želja, ki nato tudi prioritetno pristanejo na njihovi novi DEVOPS razvojni platformi.

Podprojekt 8: Upravljanje sprememb: V obratu KP13 je vzpostavljeno pilotno informacijsko okolje za obvladovanje sprememb v življenjskem ciklu izdelka skozi vse faze. Proces obvladovanja sprememb se prične v razvoju in tehnologiji in nadaljuje preko vseh služb, ki so vpleteni v življenjski cikel izdelka, to so nabava in logistika, proizvodnja, kakovost in prodaja.

Podprojekt 9:E-HRM: Z uvedbo nove kadrovske platforme SuccessFactors je izvedena je digitalizacija standardiziranih kadrovskih procesov. Do enotne e-HMR platforme, ki vsebuje module kadrovske evidence, kadrovanja, izobraževanja in upravljanja z uspešnostjo, bodo lahko dostopali vsi deležniki in sicer kadroviki, vodje in zaposleni.

Podprojekt 10: DEVOPS -razvojna platforma: V podjetju Špica so vzpostavili novo moderno fleksibilno razvojno okolje za razvojnike in uporabnike iz prodaje ter podpore, ki omogoča hitrejši razvojni proces prioritetnih funkcionalnosti in boljše sodelovanje s prodajno in podporno službo. Tako bo redna vsakodnevna komunikacija s kupci proaktivno vplivala na prioritetne smeri razvoja. Z novo platformo so zadovoljili tudi vse zahteve, ki jih narekuje standard ISO27017/27018, ki se izrecno nanaša na varnostna tveganja v oblačnem okolju.     

Podprojekt 11: Digitalno delovno mesto: V Audaxu so izvedli celovito nadgradnjo internega CRM sistema, ki danes  predstavlja temeljno orodje za podporo poslovnega modela najema licenc programske opreme in osnovo za komunikacijo z njihovimi strankami. Avtomatizirali so rutinske procese in izboljšali storitve strankam. Z izvedeno digitalno preobrazbo so zagotovili dostop do skupnih vsebin in projektnih dokumentov preko oblačnega okolja in hkrati povečali IT varnost. Zaposlenim so omogočili boljšo obveščenost, fleksibilna delovna mesta in učinkovita orodja za skupinsko delo.

 

 

 

Naložbo „Financira Evropska unija – NextGenerationEU“. Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost. Cilj načrta je ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije COVID-19 ter zagotoviti, da bosta gospodarstvo in družba bolj trajnostna, odpornejša ter bolje pripravljena na izzive in priložnosti zelenega in digitalnega prehoda. Več o financiranju s strani EU si poglejte TUKAJ

Naročite se na e-novice