Termoelektrarna Brestanica - LOT 1 in LOT 2 za plinski blok 7

Elektrarne (proizvodnja električne energije)

V termoelektrarni Brestanica sodelujemo pri izgradnji novega plinskega bloka 7

 

Termoelektrarna Brestanica - LOT 1 in LOT 2 za plinski blok 7

 

Leto podpisa pogodbe      2019                                                                                               

 Obseg

  • LOT 1 - Dobava diesel agregata, dobava transformatorjev, izdelava in dobava omar zaščite in vodenja, izdelava dokumentacije; elektromontažna dela, elektroinštalacijska dela, FAT, SAT in spuščanje v pogon.
  • LOT 2 - Elektromontažna dela za dogradnjo 1x TR GIS polja 110 kV; 110 kV kabelski sistem in ostala 110 kV oprema; Dobava sistema zaščite in vodenja; Dobava Energetskih transformatorjev. 

Investitor

Termoelektrarna Brestanica d.o.o.; Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica, Slovenija

Termoelektrarna Brestanica se je odločila za investicijo v dva nova plinska bloka, 6 in 7, ki bosta v celoti nadomestila plinske bloke 1, 2 in 3 iz leta 1974. Nova plinska bloka bosta zagotavljala zanesljivejše delovanje elektroenergetskega sistema RS za potrebe terciarne regulacije, zagona iz teme in napajanja nujne lastne rabe Nuklearne elektrarne Krško.

Plinski blok 6 redno deluje od septembra 2018, njegova izgradnja pa je bila že v naprej prilagojena za dodajanje še enega plinskega bloka. Izgradnja plinskega bloka 7 se je začela julija 2019, začetek obratovanja pa je predviden v začetku leta 2021.

   

Investicija projekta je razdeljena na 3 dele:

  • LOT 1: dobava in montaža glavne tehnološke opreme (plinska turbina, generator, dimnik in dizel električni agregat za izvajanje temnega zagona),
  • LOT 2: visokonapetosna oprema
  • LOT 3: pomožna tehnološka oprema.

Kolektor Igin sodeluje pri delih v okviru LOT 1 in je vodilni izvajalec projekta LOT 2.

 

   

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: