RTP110/20 kV Ivančna Gorica

Distribucijski objekti

RTP110/20 kV Ivančna Gorica

Izgradnja nove RTP postaje Ivančna Gorica

Leto podpisa pogodbe

2019 

 

Obseg
  • izdelava in dobava omar sekundarne opreme VN ter 20 kV stikališča,
  • dobava lastne rabe
  • izdelava sistema vodenja,
  • izvedba konfiguriranja, parametriranja, FAT, SAT in spuščanja v pogon

 

Investitor

Elektro Ljubljana d.d.; Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija

 

 

 

 

Širše območje Ivančne Gorice se trenutno napaja po treh daljnovodih iz 110 kV RTP Grosuplje. Prvi daljnovod služi podjetjema Akrapovič in Livar, druga dva pa napajata preostali odjem razdelilne postaje (RP) Ivančna Gorica. Zaradi pogostih nihanj oziroma slabe kakovosti električne energije, ki je posledica prevelike obremenitve daljnovoda med RTP Grosuplje in RP Ivančna Gorica z drugimi vmesnimi odjemalci, trpita tamkajšnja gospodarska cona in prebivalstvo. Da bi prebivalcem in gospodarstvu omogočili ustrezne pogoje za nadaljnji razvoj, je Elektro Ljubljana d.d. sprejela odločitev o investiciji v zelo potrebno novo razdelilno transformatorsko postajo (RTP) v Ivančni Gorici. Izgradnja nove RTP v Ivančni Gorici se je začela leta 2018, zagon in začetek uporabe pa sta predvidena decembra 2020.

Ne spreglej


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: