Distribucijski objekti

RTP Radovljica

Izgradnja nove RTP Radovljica

Leto izvedbe

2018

Obseg
  • Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID,

  • konfiguriranje in parametriranje sistema vodenja in zaščite,

  • izvedba FAT, SAT in spuščanja v pogon

 

Investitor

Elektro Gorenjska d.d.; Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija

 

 

 

 

Stara RTP Radovljica je bila zgrajena leta 1978 in je bila v času del stara že 40 let in s tem na koncu svoje življenjske dobe. Elektro Gorenjska je zato investirala v novo RTP Radovljica, ki od leta 2018 dalje skrbi za oskrbo prebivalcev in gospodarstva s kakovostnejšo in zanesljivejšo električno energijo. To omogoča tudi lažji in boljši nadaljnji razvoj gospodarstva in turizma.

Nova RTP Radovljica obsega novo zgradbo, novo 110 kV GIS stikališče, novo sekundarno in drugo opremo. Ekipa Kolektor Igina je poskrbela za dobavo in montažo sekundarne opreme GIS stikališča, opreme lastne rabe, projektno dokumentacijo PZI in PID, konfiguracijo in parametriranje sistema vodenja in zaščite ter izvedbo FAT in SAT testov ter spuščanja v pogon.

Ne spreglej

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: