Distribucijski objekti

RTP Ločna

Nova RTP Ločna

Leto izvedbe

2017 

Obseg
  • sistema lastne rabe ter opreme vodenja, zaščite in meritev,

  • izvedba FAT, SAT in spuščanja v pogon

 

Investitor

SODO d.o.o.; Minarikova ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

 

 

 

 

S postavitvijo RTP Ločna, Novo mesto, se je izrazito povečala zanesljivost napajanja z električno energijo na Dolenjskem, saj je razbremenila postaji RTP Bršljin in RTP Gotna vas. Zaradi sprostitev kapacitet je mogoča priključitev novih uporabnikov in nadaljnji razvoj obstoječih. Velik pomen predstavlja tudi za gospodarstvo, saj je s tem omogočen nadaljnji razvoj podjetij kot so Krka, Revoz, Adria Mobil in drugi. 

Ne spreglej

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: