Distribcijski objekti 

Obnovili smo RTP Kamnik

RTP Kamnik

Obseg:

  • Dobava primarne opreme
  • Električna inštalacija
  • Montaža, dobava in instalacija sekundarnih naprav za visoko in srednjenapetostna stikala
  • Pomožna oskrba s sistemom
  • Montaža, dobava kontrolnega in zaščitnega sistema
  • Konfiguracija in parametrizacija
  • FAT in SAT
  • Spuščanje v pogon

RTP Kamnik je namenjena distribuciji električne energije na širšem elektroenergetskem področju Kamnika z okolico. Z obnovo in razširitvijo RTP Kamnik se je izboljšala kakovost in zanesljivost dobave električne energije na območju oskrbe, hkrati pa je bila omogočena kakovostna visokonapetostna povezava s sosednjo distribucijo. Bili smo vodilni izvajalec projekta s partnerjem C&G, naš podizvajalec pa je bilo podjetje ENS.

 

 

Leto izvedbe: 2021 

Investitor: 

Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija


Nazaj