RTP Beričevo SVC – STATCOM V Sloveniji_400 kV (Izvedba na ključ)

Objekti prenosa električne energije

RTP Beričevo SVC – STATCOM V Sloveniji_400 kV (Izvedba na ključ)

Prvi SVC-STATCOM bo v Beričevem, Kolektor Igin bo projekt izvedel na ključ

Leto podpisa pogodbe

2020 

Obseg
  • Dobava in montaža kompenzacijske naprave SVC-STATCOM 400 kV ±150 Mvar – Izvedba na ključ
  • Gradbena dela,
  • Elektromontažna dela,

  • dobava Transformatorja 400/51,5 kV,

  • dobava LR,

  • izdelava in dobava sistem vodenja in zaščite,

  • izdelava PZI in PID,

  • izvedba FAT, SAT in spuščanje v pogon)

 

Investitor

ELES, d.o.o.; Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

 

Junija 2020 smo bili izbrani na razpisu ''Dobava in montaža kompenzacijske naprave STATCOM 400 kV v RTP Beričevo v okviru projekta Sincro.Grid – izvedba na ključ''  in tako postali njegov glavni izvajalec. V sklopu projekta Sincro.Grid je Kolektor Igin glavni izvajalec tudi v Divači, kjer je v zaključni fazi izgradnja prvega slovenskega MSCDN kondenzatorja, sodelujemo pa še v Cirkovcah, Pekrah in v Okroglem. Naprava STATCOM je predvidena zgolj za RTP Beričevo.

Glavni namen obsežnega investicijskega projekta Sincro.Grid (link na projekt https://www.sincrogrid.eu/) je z uporabo naprednih tehničnih sistemov in algoritmov upravljati moči tokov tako, da se bo izboljšala kakovost napetosti v elektroenergetskem sistemu in povečala prenosna zmogljivost obstoječih elektroenergetskih vodov. Vključevanje obnovljivih virov energije v elektroenergetski sistem bo lažje in učinkovitejše, povečala pa se bo tudi varnost oskrbe kupcev.

 

V okviru projekta Sincro.Grid je predvidena nadgradnja že obstoječih razdelilnih transformatorskih postaj z napravami za kompenzacijo jalove moči – STATCOM, baterijskimi hranilniki električne energije ter naprednimi tehnologijami in algoritmi.

Z nadgradnjami RTP postaj bo ustvarjena aktivna infrastruktura (pametno omrežje), ki bo s širokim naborom tehničnih rešitev in konceptov zagotovila povečan prenos energije in hkrati omogočila prilagajanje uporabnikov omrežja na nove okoliščine.

 

Kaj je STATCOM?

STATCOM je kupčevim zahtevam prilagojen sistem, ki temelji na tehnologiji pretvornika napetosti ter zagotavlja kompenzacijo jalove moči in s tem nadzora napetosti. Nameščen je na prenosnih omrežjih in največkrat povezan s transformatorjem. V primerjavi z rešitvami, ki temeljijo na statični kompenzaciji vara, STATCOM operaterjem omrežja omogoča boljši obseg delovne napetosti oziroma višjo kakovost električnega toka, krajši odzivni čas in manjši vpliv na okolje.

Zunanji del sistema STATCOM sestavljajo srednje-napetostno stikališče, dušilke, energetski transformator in 400 kV stikališče, v notranjem delu pa so nameščeni močnostni polprevodniki, hladilni sistem, ter komponente za zaščito in vodenje. Sestavne dele sistema STATCOM bo dobavil General Electric (GE) (polinkana stran https://www.gegridsolutions.com/) .


Izvedba projekta

Sistem STATCOM je najobsežnejši in, s tehničnega vidika gledano, najkompleksnejši projekt v sklopu projekta Sincro.Grid. Projekt bo izveden na ključ. Dobavili in montirali bomo opremo za 400 kV polje s 400 kV odklopnikom, tokovniki in napetostniki ter izvedli kompletno montažo opreme za STATCOM. Naš partner v konzorciju, Kolektor CPG bo izvedel gradbena dela, transformator pa bo kot podizvajalec izdelala in dobavila Kolektor Etra.

Kot pravi vodja projekta, g. Anton Sirk, projekt sestavlja 11 sklopov. Trenutno so v izdelavi projektna dokumentacija in sistemske študije, do konca letošnjega leta pa je predvideno še potrjevanje tehničnih parametrov opreme ter izvedba naročil za opremo. Zaključek je predviden v začetku leta 2022.

Več o bodočem STATCOM-u: 
https://www.gegridsolutions.com/press/gepress/1st_ge_statcom_coming_to_slovenia.htm

Velik pomen projekta

Projekt STATCOM je tako za nas kot tudi za našo državo izrednega pomena. Slovenija bo s celotnim Sincro.Grid projektom in s sistemom STATCOM pridobila zmogljivejše elektroenergetsko omrežje in zmanjšala vplive na okolje zaradi pridobivanja električne energije. Mi pa smo ponosni na to, da smo glavni izvajalec prvega tovrstnega sistema v Sloveniji. 

Ne spreglej

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: