RTP 400/220-220/110/35 kV Divača - MSCDN

Prvi MSCDN v Sloveniji v RTP Divača

 

RTP 400/220-220/110/35 kV Divača - MSCDN

V sklopu projekta Sincro.Grid smo dobavili in vgradili prvi MSCDN kondenzator v Sloveniji

Leto podpisa pogodbe

2019/2020

 

Obseg
  • dobava primarne in sekundarne opreme za dve 400 kV polji,

  • izvedba elektromontažnih del,

  • montaža VN aparatov, sekundarne opreme, kabliranje, povezovanje, izvedba FAT, SAT ter preizkušanje za MSCDN in VSR 400 kV polji

 

Investitor

ELES, d.o.o.; Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

 

 Več o projektu: Septembra 2019 smo po pridobitvi posla na razpisu ''Dobava in montaža kompenzacijske naprave – kondenzatorja MSCDN v RTP Divača in dobavo primarne in sekundarne opreme za dve 400 kV polji'' postali vodilni izvajalec projekta. Le ta sodi v sklop večjega investicijskega projekta pametnih omrežij Sincro.Grid (integrira naj se link https://www.sincrogrid.eu/), ki poteka na območju Slovenije in Hrvaške, njegov namen pa je z uporabo naprednih tehničnih sistemov in algoritmov upravljati moči tokov tako, da se izboljša kakovost napetosti v elektroenergetskem sistemu in poveča prenosna zmogljivost obstoječih elektroenergetskih vodov. Ob tem se zagotovi tudi učinkovitejše vključevanje obnovljivih virov energije v elektroenergetski sistem in poveča varnost oskrbe kupcev.

 MSCDN je naprava za regulacijo napetosti s kapacitivnim karakterjem. Elektroenergetski sistem se hitro spreminja, prisotna so nihanja, zato je čedalje težje napovedati, kako se bo le ta obnašal iz dneva v dan. Pretoki se spreminjajo glede na različne dejavnike, na primer glede na proizvodnjo vetrne energije, glede na sonce, glede na razmere na Balkanu in drugod po Evropi…. Zaradi nenehnih sprememb se potrebe in razmere spreminjajo vsako uro. MSCDN je ena od naprav, s katerimi ta problem lažje rešujemo. MSCDN skrbi za regulacijo jalove energije in s tem zvišuje napetost elektroenergetskega sistema na 400 kV nivoju.

 Vključi se video: https://www.youtube.com/watch?v=hRFWo8SRWoE

 

Ne spreglej

 

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: