RTP 400/220-220/110/35 kV Divača

Objekti prenosa električne energije

Izvedba elektromontažnih del v 110,220 in 400 kV stikališču za dogradnjo in rekonstrukcijo RTP Divača

RTP 400/220-220/110/35 kV Divača

Obseg:

  • Izdelava in dobava omar sekundarne opreme 400 kV, 220 kV in 110 kV,

  • izvedba FAT in SAT.

RTP Divača je eno izmed ključnih stikališč v prenosnem omrežju Slovenije, saj prek njega poteka oskrba z električno energijo širšega območja Notranjske in Primorske ter tudi izmenjava električne energije z elektroenergetskima sistemoma Italije in Hrvaške. Zaradi povečanih potreb Primorske po električni energiji in izgradnje črpalne hidroelektrarne Avče, en sam 400/110 kV transformator v Divači ni več zagotavljal zanesljivega obratovanja. Tudi sicer je bila potrebna zamenjava primarne opreme, saj se ji je življenjska doba že iztekla, zamenjava sekundarne opreme pa je bila potrebna zato, ker proizvajalci niso več mogli zagotavljati rezervnih delov. Mi smo poskrbeli za dobavo sekundarne opreme in elektromontažna dela.

Leto izvedbe: 2021

Investitor:

ELES, d.o.o. Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

Ne spreglej


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: