RTP 400/110 – 220/110 kV Cirkovce

Objekti prenosa električne energije

RTP 400/110 – 220/110 kV Cirkovce

Izgradnja nove RTP Cirkovce 

Leto podpisa pogodbe

2019 

Obseg

  • razplet daljnovodov,

  • dobava omar sistema zaščite in vodenja

 

Investitor

ELES, d.o.o.; Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

 

 

Na javnem razpisu je podjetje Kolektor Igin d.o.o. uspešno kandidiralo za izvedbo dobave, montaže in spuščanje v pogon zahtevane opreme, ter tako s podpisom pogodbe v mesecu juniju 2019 začelo z izvedbo projekta v RTP Cirkovce.
Podjetje ELES d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, ima v obratovanju RTP Cirkovce, ki se nahaja ob železniški progi Pragersko – Ptuj na vzhodni strani vasi Cirkovce. Obstoječa postaja RTP 220/110 kV Cirkovce sestavlja 220 kV stikališče, 110 kV stikališče in upravno komandno zgradbo.

RTP Cirkovce bo po rekonstrukciji, v skladu s strategijo EES (elektroenergetskega sistema) Slovenije, postopnega prehoda iz 220 kV sistema v energetsko optimalnejši 400 kV sistem, vključena v elektroenergetsko omrežje Slovenije na 400 kV in 110 kV napetostni nivo.

Na novo 400 kV stikališče bodo priključeni štirje daljnovodi napetosti 400 kV, dve transformatorski enoti 400/110 kV (300 MVA) in ena dušilka 400 kV.

V novo 110 kV stikališče bo vključenih 5 enosistemskih in 2 dvosistemska daljnovoda ter 3 transformatorske enote (2 enoti 400/110 kV in 1 110/2 kV transformator). 110 kV stikališče ima povezovalno vlogo hidroelektrarn na spodnji Dravi in največjega slovenskega odjemalca električne energije Talum na eni strani ter RTP Maribor na drugi strani.

Nova RTP bo po izgradnji omogočala novo 400 kV povezavo z Madžarko (RTP Heviz) in prehod elektroenergetske povezave z 220 kV na 400 kV proti Hrvaški (RTP Žerjavinec).

 

 

 Predmet pogodbe je sestavljen iz 4 sklopov:

1. Dobava in montaža ter spuščanje v pogon 14 110 kV GIS polj (Gas Insulated Switchgear) s sistemom dvojnih zbiralnic.
2. Dobava in montaža ter spuščanje v pogon komplet sistema LR (lastne rabe) in sicer: 20 kV stikališče, TR LR 20/0,4 kV z vsemi pod razdelilniki 0,4 kV, Diesel agregat, usmerniki in enosmerni razdelilniki ter akumulatorji 220 VDC, razsmerniki in razdelilniki razsmerjene napetosti 230 VAC.
3. Izvajanje elektromontažnih del za namestitev primarne opreme v 400 kV stikališču, namestitev krmilno signalnih, komunikacijskih in napajalnih kablov, izvedba tehnoloških ozemljitev po novih objektih v RTP Cirkovce, montaža kabelskih polic na kabelskih trasah, nameščanje in priključevanje kabelskih povezav med visokonapetostno opremo in opremo vodenja, zaščite in meritev, opremo za telekomunikacije in opremo lastne rabe.
4. Dobava in montaža ter spuščanje v pogon kompletne sekundarne opreme stikališč 400 kV in GIS 110 kV ter sistema LR.

Obseg dobave in storitev tako v splošnem zajema dobavo vse tehnološke opreme za izvedbo zgoraj navedenih nalog (razen visokonapetostne opreme).

Ne spreglej

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: