RTP 110/35/20 kV Kobarid (Izvedba na ključ)

Distribucijski objekti

RTP 110/35/20 kV Kobarid (Izvedba na ključ)

RTP Kobarid – prvi projekt na ključ

Leto izvedbe

2020

Obseg
  • dobava in montaža 35 kV in 20 kV primarne opreme, sistema lastne rabe ter opreme vodenja, zaščite in meritev,

  • elektromontažna dela,

  • izvedba FAT,

  • izvedba SAT in

  • spuščanja v pogon

 

Investitor

SODO d.o.o.; Minarikova ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

 

Posel »Izgradnja RTP 110/35/20 kV Kobarid« smo s podjetjem SODO sklenili leta 2017, gradnja objekta se je pričela junija 2018, končana pa je bila januarja 2020. Tehnični pregled je objekt prestal septembra 2020 in bil še isti mesec predan svojemu namenu.
Investitor se je na pobudo lokalne skupnosti odločil, da ne bo obnavljal stare RTP, ampak zaradi upadov napetosti v dolini Soče raje na istem mestu zgradil novo. Odločili so se za projekt na ključ in ne za več razpisov za posamezna dela. To se je izkazalo za odlično potezo, saj je bil čas izvedbe bistveno krajši (namesto dve leti je bil objekt zgrajen v letu in pol), prav tako pa je bila znana vsa oprema in so se gradbena dela lahko temu prilagodila.
Projekt izgradnje RTP Kobarid obsega dve fazi. Prva, ki je že zaključena, je zajemala vsa gradbena dela in postavitev 20 in 35 kV stikališč, druga pa bo zajemala postavitev 110 kV GIS stikališča, ko se bodo v prihodnosti za to pojavile potrebe.
Transformatorje za RTP Kobarid je dobavila Kolektor Etra, gradbena dela, ki so že prilagojena bodočemu 110 kV stikališču, pa je izvedlo podjetje Kolektor CPG.
Nova RTP postaja bo zagotovila nemoteno in kakovostno napajanje odjemalcev v Zgornjem Posočju ter nadaljnji razvoj turizma in industrije ter s tem tudi odpiranje novih delovnih mest, ki so ključna za nadaljnji razvoj tega dela države.

 

 

 

Ne spreglej

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: