RTP 110/20 kV Velenje

Distribucijski objekt

Obnova RTP postaje v Velenju

RTP 110/20 kV Velenje

 

Obseg del:

  • Montaža 110 kV GIS postroja,
  • dobava in montaža sekundarne opreme (zaščita, meritve, vodenje),
  • FAT in SAT testi,
  • sodelovanje pri spuščanju v pogon.

Leto izvedbe: 2022

Investitor:

Eles d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: