RTP 110/20 kV v Potniškem centru Ljubljana

Distribucijski objekti

RTP 110/20 kV v  Potniškem centru Ljubljana

RTP Potniški center Ljubljana

 

Leto podpisa pogodbe

2018/2019 

 
Obseg
  • dobava in montaža opreme lastne rabe,

  • dobava in montaža opreme vodenja, zaščite in meritev,

  • izdelava projektne dokumentacije PZI in PID,

  • izvedba konfiguriranja, parametriranja, FAT, SAT in spuščanja v pogon

 
Investitor

Elektro Ljubljana d.d.; Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija

 

 

Razdelilna transformatorska postaja RTP 110/20 kV Potniški center Ljubljana (PCL) je namenjena distribuciji električne energije na širšem elektroenergetskem področju Ljubljane – center. Nahaja se pod Situlo, na križišču Topniške, Vilharjeve in Šmartinske ceste. V RTP PCL se bo, ko bo le ta začel obratovati, energija transformirala na 20 kV nivo in v stikališču razdelila po 20 kV celicah.

Ne spreglej

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: