RTP 110/20 kV Plave

Objekti prenosa električne energije

Dobava in montaža naprav sekundarne opreme (omare ter oprema prema vodenja, zaščite in meritev) za stikališče 110 kV RTP Plave

Obseg

  • izvedba FAT,
  • izvedba SAT in
  • spuščanja v pogon

Investitor

  • ELES, d.o.o.; Hajdrihova  2, 1000 Ljubljana, Slovenija
  • SENG d.o.o.; Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, Slovenija
  • SODO d.o.o.; Minarikova ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Leto izvedbe

2018 

 

Ne spreglej

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: