RTP 110/20 kV Hrastnik

Distribucijski objekti

RTP 110/20 kV Hrastnik

Obnova RTP Hrastnik

Leto izvedbe

2019 

Obseg
  • Izdelava ter dobava sekundarne opreme ter TK opreme za VN in SN del,

  • izvedba FAT, SAT in spuščanja v pogon

 

Investitor

Elektro Ljubljana d.d.; Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija

 

  

 

 

 

Leta 2017 se je pričela obnova RTP Hrastnik, ki je bila zgrajena v 80. letih prejšnjega stoletja z namenom napajanja prebivalcev in gospodarstva v Zasavju. Obnova 110/20 kV RTP Hrastnik je bila s tehničnega vidika relativno zahtevna, saj so zaradi zagotavljanja preskrbe z električno energijo dela potekala pod napetostjo. Tekom obnove je bil ukinjen 35 kV nivo, prav tako pa je bil urejen prehod z 10 kV na 20 kV nivo. Prenovljena RTP Hrastnik zagotavlja večjo zanesljivost napajanja, večjo prenosno moč omrežja in manjše izgube v omrežju, kar omogoča nadaljnji razvoj Zasavja.

Ne spreglej

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: