Ukrepi, ki jih v sklopu certifikata Družini prijazno podjetje izvaja koncern Kolektor 

Ime ukrepa Opis ukrepa
   
1. Ukrepi za varovanje zdravja

Svojim zaposlenim nudimo različne aktivnosti za promocijo zdravja, utrjevanje telesne kondicije ter večanje ozaveščenosti glede zdravega načina življenja. Take aktivnosti so npr. razna predavanja za zaposlene, organizacija pohodov s predstavitvijo nordijske hoje, udeležba na Maratonu Franja in Ljubljanskem maratonu ter različne športne aktivnosti na Dnevu Kolektorja. Določenih aktivnosti se poleg zaposlenih lahko udeležijo tudi njihovi družinski člani. 

 2. Komuniciranje z zaposlenimi Prek internega komuniciranja zaposlenim predstavljamo sprejete ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Zaposlene ažurno obveščamo o različnih aktivnostih v sklopu družini prijaznega podjetja.   
 3. Komuniciranje z zunanjo javnostjo Prek internega komuniciranja zaposlenim predstavljamo sprejete ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Zaposlene ažurno obveščamo o različnih aktivnostih v sklopu družini prijaznega podjetja.   
 4. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine

Med zaposlenimi bomo z anketo zbirali informacije o zadovoljstvu z ukrepi DPP ter o pogostosti njihove uporabe. Zaposlenim omogočamo možnost, da nam lahko sporočijo svoje predloge v zvezi z izvajanjem ukrepov.   

 5. Brošure

Na intranetu ter na oglasnih deskah je dostopna brošura, v kateri so predstavljeni ukrepi v okviru certifikata DPP. Novozaposleni se s temi vsebinami seznanijo v Priročniku za novozaposlene. 

 6. Druženje med zaposlenimi (Dan Kolektorja)

Enkrat letno organiziramo Dan Kolektorja, tradicionalno športno-družabno celodnevno druženje, ki se ga lahko udeležijo vsi zaposleni in njihovi družinski člani.  

 7. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine   Organizirali bomo izobraževanje za vodje, na katerem bomo izpostavili pomen pozitivnega odnosa do usklajevanja dela in zasebnega življenja ter jih informirali o sprejetih ukrepih družini prijazne politike. 
 8. Obdaritev novorojenca (pozornost ob rojstvu otroka)  

Pozornost ob rojstvu otroka bo obsegala voščilo in simbolično darilo za novorojenca.  

9. Novoletno obdarovanje otrok

V božično/novoletnem času organiziramo novoletno obdaritev otrok naših zaposlenih. Do darila so upravičeni otroci, ki v koledarskem letu, v katerem se izvaja obdarovanje, dopolnijo do vključno šest let. Otrokom se darilo preda na prireditvi, ki poteka v mesecu decembru in na katero so vabljeni skupaj s svojimi starši.   

10. Otroški časovni bonus – prost prvi šolski dan za starše prvošolcev 

Staršem pripada 1 dodaten dan izrednega plačanega dopusta za prvi šolski dan otroka v 1. razredu osnovne šole.  

 11. Dodatni dnevi dopusta za varstvo družinskih članov, ki potrebujejo posebno nego (tudi za zaposlene, ki že presežejo maksimalno kvoto letnega dopusta)  

Pravico do povečanega letnega dopusta za 5 dni imajo delavci, ki negujejo in varujejo težje telesno ali zmerno, težje ali težko prizadeto osebo. S tem ukrepom bomo tudi zaposlenim, ki že po drugih kriterijih dosežejo maksimalno kvoto letnega dopusta, vseeno omogočili dodelitev dodatnih 5 dni plačanega dopusta. 

 12. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razmer   Zaposleni lahko koristijo do 24 ur (3 dni) na leto dodatnega izredno plačanega dopusta, ki ga lahko izkoristijo kadar niso upravičeni do plačane bolniške ali spremstva za nego otroka, ki je v bolnišnici. 
 13. Dan odprtih vrat Vsaki dve leti se organizira dan odprtih vrat za zaposlene in njihove ožje družinske člane (partnerje in otroke).
 14. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v letne razgovore

Zaposleni se na letnem razgovoru z vodjo pogovorijo tudi o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Zaposleni lahko izpostavijo trenutno stanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

 

Naročite se na e-novice

Korporativne vsebine:

Programske vsebine: