Kolektor Worldwide

Za medije

Z mediji neposredno komuniciramo na  tiskovnih konferenc ter s pisnimi obvestili in sporočili. Pomembnejše informacije objavljamo tudi na spletnih straneh. O dogajanjih v koncernu ter lokalnem okolju pišemo tudi v internem glasilu Komunitator.

Sporočila za javnost

Arhiv

Povezave