Oglasi za zaposlitev

Vodja sistema ravnanja z okoljem

31. 10. 2023 Idrija, delo od doma m/ž

Družba Kolektor d.d. k sodelovanju vabi Vodjo sistema ravnanja z okoljem.

Vodja sistema ravnanja z okoljem

Zaupali vam bomo naloge na naslednjih področjih:

 • načrtovanje, vzdrževanje in spremljanje izvajanja sistema ravnanja z okoljem, skladno s standardom ISO 14001:2015,
 • spremljanje, prepoznavanje in vpeljava ter izvajanje zahtev okoljske zakonodaje ter drugih relevantnih zahtev,
 • nadzor nad internim nastajanjem, označevanjem, skladiščenjem in oddajo odpadkov (klasifikacija, analize, ločeno zbiranje, odstranjevanje, ...),
 • nadzor nad vodenjem evidenc o oddanih nastalih odpadkih ter porabljenih surovinah,
 • nadzor nad izdelavo letnih poročil (o ravnanju z okoljem, z odpadki, emisijami v vode in zrak, z odpadno EE opremo, z odpadno embalažo, energetski pregled, kemikalije ...),
 • sodelovanje pri izvajanju monitoringov (skrb za naročanje, izvedbo, analiza poročil, predlogi korektivnih/preventivnih ukrepov, vodenje evidence o meritvah),
 • priprava in nadzor nad interno dokumentacijo (poslovnik, postopki, navodila za delov, zapisi), vezano na sistem ravnanja z okoljem,
 • izdelava in nadzor pri izvajanju aktivnosti, povezanih s sistemom ravnanja z okoljem,
 • sodelovanje in izvajanje okoljskih projektov v sklopu podjetja, drugih podjetij na skupni lokaciji ter koncerna Kolektor
 • izvajanje notranjih presoj po standardu ISO 14001:2015,
 • sodelovanje in nadzor pri okoljskih temah v povezavi z dobavitelji,
 • priprava in poročanje o okoljskih kazalnikih.

Predstavi idealnega sodelavca se boste približali, če:

 • imate vsaj prvo bolonjsko stopnjo tehniške smeri; višješolski ali visokošolski strokovni program,
 • ste usposobljeni po ISO 14001:2015 (dokazilo o opravljenem testu za internega presojevalca),
 • poznate zahteve okoljske zakonodaje,
 • aktivno govorite angleški jezik,
 • imate napredno znanje dela z računalnikom,
 • imate dobro razvite komunikacijske sposobnosti,
 • imate organizacijske sposobnosti in sposobnost projektnega vodenja,
 • ste natančni, samostojni pri delu, inovativni, ambiciozni, pripravljeni na dodatno usposabljanje,
 • imate veliko mero samoiniciativnosti in radi delate v timu.

Poleg dela v prijetnem delovnem vzdušju vam nudimo:

 • delovno razmerje za določen čas z možnostjo prehoda v nedoločen čas,
 • kakovostno mentorstvo in usposabljanje ob pričetku dela,
 • stimulativno plačilo na podlagi uspešnosti pri delu,
 • spodbudno okolje z nagrajevanjem inovativnih idej,
 • možnosti strokovnega izpopolnjevanja, napredovanja in dela v tujini,
 • fleksibilen delovni čas in občasno možnost dela od doma,
 • skrb za zdravje zaposlenih z ergonomsko urejenimi delovnimi mesti,
 • pester izbor tople prehrane na delovnem mestu,
 • okolje, v katerem ohranjamo ravnovesje med delom in družino ter skrbimo za dobro počutje naših zaposlenih,
 • organizirane skupinske vadbe in udeležbo na programih za varovanje zdravja,
 • obdarovanje otrok zaposlenih ob rojstvu in novem letu, 

Podjetje vsem svojim zaposlenim financira:

 • dodatno pokojninsko zavarovanje,
 • zavarovanje za primer operacije ali bolezni,
 • zavarovanje, ki omogoča hiter dostop do specialista,
 • kolektivno nezgodno zavarovanje.

Na željo oz. dogovor z zaposlenim pa še:

 • udeležbo na Maratonu Franja,
 • udeležbo na Ljubljanskem maratonu,
 • sofinanciranje študija ob delu,
 • vključitev družinskih članov v zdravstvena zavarovanja po znižanih premijah.

Postanite del naše sestavljanke!

Rok za prijavo: 31. 10. 2023 

Kontakt: zaposlitev@kolektor.com 
Zadeva: »Vodja sistema ravnanja z okoljem«.

dpp


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih:

Naročite se na e-novice