Oglasi za zaposlitev

Kolektor EVT Sistemi zaposli samostojnega svetovalca

18. 07. 2019 Idrija Kolektor Group

Družba Kolektor Evt-Sistemi d.o.o. Idrija razpisuje naslednje prosto delovno mesto: Samostojni svetovalec na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom (m/ž).

Kolektor EVT Sistemi zaposli samostojnega svetovalca

Od kandidatov pričakujemo:

 • Vsaj 6/2 stopnja izobrazbe naravoslovne tehnične smeri,
 • strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu,
 • strokovni izpit s področja varstva pred požarom,
 • osnovno andragoško usposabljanje,
 • znanje angleškega jezika,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • 2 leti delovnih izkušenj pri opravljanju strokovnih del na področju varnosti in zdravja pri delu v srednjih ali večjih gospodarskih družbah. 
   

 Delovne naloge:

 • spremljanje predpisov (zakoni, pravilniki, uredbe, odredbe, direktive ipd.) s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in varstva okolja in pravilna uporaba teh predpisov v praksi,
 • izvajanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in varstva okolja, skladno z veljavno metodologijo v obsegu, za katera ima pooblastilo (periodični in drugi pregledi fizikalnih, kemičnih in bioloških škodljivosti v delovnem okolju, periodični pregledi in preizkusi delovne opreme, izdelava strokovnih podlag za izjavo o varnosti, pripravljanje in usposabljanje delavcev za varno delo, izdelava požarnih redov ipd.),
 • spremljanje pogodbenih obveznosti naročnika oz. pogodbenika v vseh elementih, ki jo pogodba določa in pravočasna izvedba nalog, ki izhajajo iz pogodbe,
 • izpolnjevanje vseh obveznosti, ki so določene z internimi akti, poslovniki in drugimi navodili in se nanašajo na področje, za katera ima delavec pooblastilo,
 • izvajanje drugih nalog po navodilu neposrednega vodje, ali naloge, skladno s pooblastili direktorja.
   

Prednost pri zaposlitvi bodo imeli kandidati, ki poleg predpisanih pogojev izpolnjujejo enega več naslednjih pogojev:

 • poznavanje področja strojegradnje oz. tehničnega projektiranja strojev,
 • poznavanje AvtoCAD,
 • poznavanje področja meritev električnih inštalacij in strelovodov,
 • pooblastilo za izdelavo študij požarne varnosti,
 • poznavanje standarda 45001.
   

 Ponujamo zaposlitev za nedoločen čas s poizkusno dobo 3 mesece.

Prijave zbiramo do 15. avgusta 2019 na naslov Kolektor EVT Sistemi d.o.o., Arkova ulica 13, 5280 Idrija ali na e-naslov evt@kolektor.com.


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih:

Naročite se na e-novice