Novice

9. Kadrovska konferenca

18. 02. 2016

Izvršna direktorica za kadre Eva Cvelbar Primožič je prisotne na 9. Kadrovski konferenci seznanila s kadrovskimi projekti lanskega leta, med katerimi velja izpostaviti dobro sodelovanje Kolektorja z izobraževalnimi ustanovami, usposabljanje novega kadra za delo v Kolektor GTO v Mehiki, iskanje kadra za Kolektorjevo podjetje Micro-Motor in pridobitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje.

9. Kadrovska konferenca

Med prednostnimi cilji letošnjega leta je realizacija programa Nagrajevanje po učinku (NPU) in njegova širitev na vsa podjetja v skupini. NPU je standardiziran program, ki denarno nagrajuje najuspešnejše zaposlene, obenem pa služi tudi kot motivacijsko sredstvo.

V nekaterih podjetjih že potekajo razgovori o bolniškem staležu. Vodje se bo v bodoče še dodatno spodbujalo, da redno opravljajo razgovore z vsakim zaposlenim, ki bo na bolniškem staležu neprekinjeno 5 dni oziroma bo v zadnjih treh mesecih bolniški stalež koristil trikrat. Cilj projekta je zmanjšanje kratkotrajnega bolniškega staleža, kvalitetnejša komunikacija med zaposlenim in vodjo ter predvsem odkrivanje vzrokov in razlogov za bolniški stalež ter po potrebi ukrepanje v smislu zamenjave ali prilagoditve delovnega mesta, reorganizacija delovnega časa, povečanje varnosti ipd. Redni razgovori bodo pripomogli tudi k odkrivanju morebitne zlorabe bolniškega staleža.

V prihodnje bodo zaposleni deležni izboljšane kulinarične ponudbe. Namen projekta izboljšanje zdravja in kvalitete prehranjevanja zaposlenih, ki je stekel oktobra 2014, je bil vsem zaposlenim ponuditi zdrav in kakovosten obrok ter povečati število tistih, ki se med delovnim časom zdravo prehranjujejo. To se je z začetkom letošnjega leta realiziralo, cilji, na katerih bodo delali v bodoče pa so še prilagojena prehrana za delavce nočne izmene, v sodelovanju s strokovnjaki pripraviti obroke tudi za osebe s predpisano dieto, zagotoviti prehrano zaposlenim na lokaciji v Spodnji Idriji ter sproti reševati morebitne pritožbe zaposlenih.

Poleg naštetega je v planu še razvoj in motiviranje ključnih kadrov in talentov za širjenje mentorstva tudi na druga podjetja v skupini ter težnja, da vsi zaposleni osvojijo osnovna načela medosebnega komuniciranja.
Nazaj
Delite na socialnih omrežjih:

Naročite se na e-novice